Toto jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Quality Unit. Naše domovská stránka na webu se nachází na adrese http://www.qualityunit.com. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, kontaktujte nás.

Shromažďování dat

Quality Unit záleží na vašem soukromí, a proto se řídíme postupy projektu The Platform for Privacy Preferences (P3P). P3P byl navržen tak, aby uživatelé webu měli přesnější kontrolu nad tím, jaké informace chtějí nechat zveřejnit.

Společnost Quality Unit si vyhrazuje právo přístupu k jakémukoli nebo všem vašim účtům, aby mohla reagovat na vaše žádosti o technickou podporu. Budeme udržovat vhodná administrativní, fyzická a technická ochranná opatření na ochranu bezpečnosti, důvěrnosti a integrity Vašich údajů. Vaše údaje nezveřejníme s výjimkou případů, kdy nám to ukládá zákon nebo kdy nám to povolíte.

Zásady P3P deklarují údaje, které shromažďují, ve skupinách (označovaných také jako “výkazy”).Naše zásady obsahují 4 skupiny údajů. Postupy týkající se údajů v každé skupině budou popsány samostatně, jak je uvedeno níže:

Skupina “Informace o protokolu přístupu”

Společnost Quality Unit shromažďuje anonymní údaje o chování uživatelů při používání našich softwarových řešení. Tyto údaje sledujeme, abychom mohli zlepšovat náš produkt a předcházet chybám a neplánovaným výpadkům.

 • Údaje o datových tocích kliknutí
 • Údaje o používání účtu
 • Prvky protokolu HTTP

Tyto údaje budou použity pro následující účely:

 • Dokončení a podpora stávající činnosti
 • Správa webových stránek a systému
 • Výzkum a vývoj
 • Zlepšování našich produktů a služeb

Tyto údaje bude používat výhradně jednotka Quality Unit a její zástupci. Níže je vysvětleno, proč jsou tyto údaje shromažďovány. Náš webový server shromažďuje protokoly o přístupu obsahující tyto informace.

Skupina “Soubory cookies”

Shromažďujeme následující informace:

 • HTTP cookies
 • Soubory cookies Flash

Tyto údaje budou použity pro následující účely:

 • Výzkum a vývoj.
 • Jednorázové šití na míru.

Tyto údaje bude používat výhradně jednotka Quality Unit a její zástupci. Proč jsou tyto údaje shromažďovány, je vysvětleno níže: Soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků našich stránek, abychom mohli lépe pochopit, které části našich stránek vám nejlépe slouží. Soubory cookie používáme také k tomu, aby náš server mohl uchovávat informace o obsahu vašeho nákupního košíku.

Skupina “Informace o transakci” (povinné)

Shromažďujeme následující informace:

 • Fyzické kontaktní údaje
 • Online kontaktní informace
 • Demografické údaje
 • Informace o nákupu

Tyto údaje budou použity pro následující účely:

 • Dokončení a podpora stávající činnosti
 • Výzkum a vývoj

Tyto údaje budou použity výhradně jednotkou Quality Unit a jejími zástupci. Kromě toho budou tyto informace získávat následující typy subjektů:

 • Kontaktování návštěvníků za účelem marketingu služeb nebo produktů.

Tyto údaje budou použity výhradně jednotkou Quality Unit a jejími zástupci. Kromě toho budou tyto informace získávat následující typy subjektů:

 • Dodavatelské služby

Proč se tyto údaje shromažďují, je vysvětleno níže:

 • Informace, které shromažďujeme za účelem zpracování vašeho nákupu.

Cookies

Soubory cookie jsou technologie, která může být použita k poskytování informací na míru z webových stránek. Soubor cookie je datový prvek, který webová stránka může odeslat vašemu prohlížeči, který jej pak může uložit ve vašem systému. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na přijetí souboru cookie a dal vám možnost rozhodnout se, zda jej chcete přijmout.

Flash Cookies (místní sdílené objekty) jsou technologií, kterou nabízí přehrávač Macromedia Flash Player. Oprávnění operačního systému můžete nastavit tak, aby prohlížeč nemohl zapisovat žádné informace na váš disk, a chránit tak vaše soukromí. Další možností, jak se vyhnout souborům Flash Cookies, je odinstalovat přehrávač Macromedia Flash Player z počítače.

Naše stránky využívají soubory cookie. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:

 • Zacílení uživatele
 • Výzkum a vývoj

Shrnutí kompaktní politiky

Kompaktní zásada, která odpovídá této zásadě, je:

CP=NOI CURa ADMa DEVa TAIa CONa OUR DELa BUS IND PHY ONL UNI PUR COM NAV DEM STA

Následující tabulka vysvětluje význam jednotlivých polí kompaktní zásady.

PoleVýznam
CP= Toto je záhlaví kompaktní zásady, které označuje, že se jedná o kompaktní zásadu P3P.
NOINejsou shromažďovány žádné identifikovatelné informace, takže není možný žádný přístup.
CURaÚdaje se používají pro dokončení aktuální činnosti.
ADMaÚdaje se používají pro správu webu.
DEVaÚdaje se používají pro výzkum a vývoj.
TAIaTyto údaje se používají pro přizpůsobení webu.
CONaTyto údaje slouží ke kontaktování uživatele.
OURÚdaje jsou poskytovány nám a našim zástupcům.
DELaÚdaje se předávají doručovacím službám.
BUSNaše obchodní postupy určují, jak dlouho budou údaje uchovávány.
INDÚdaje budou uchovávány po neomezenou dobu.
PHYShromažďují se fyzické kontaktní údaje.
ONL Shromažďují se kontaktní údaje online.
UNIShromažďují se jedinečné identifikátory.
PURShromažďují se informace o nákupu.
COMShromažďují se počítačové informace.
NAVShromažďují se údaje o navigaci a kliknutí.
DEMShromažďují se demografické a socioekonomické údaje.
STAShromažďují se údaje o řízení státu

Kompaktní zásady jsou odesílány webovým serverem spolu se soubory cookie, které popisují. Další informace naleznete v příručce pro nasazení protokolu P3P na adrese http://www.w3.org/TR/p3pdeployment.

Vyhodnocení zásad

Webový prohlížeč vyhodnotí kompaktní zásady těchto zásad, kdykoli jsou použity se soubory cookies. Akce, které webový prohlížeč provede, závisí na tom, jakou úroveň ochrany osobních údajů uživatel v prohlížeči zvolil (nízká, střední, středně vysoká nebo vysoká; výchozí je střední. Kromě toho webový prohlížeč posoudí, zda je zásada souboru cookie považována za vyhovující nebo nevyhovující, zda se jedná o soubor cookie relace nebo trvalý soubor cookie a zda je soubor cookie použit v kontextu první strany nebo třetí strany.

Poznámka: toto vyhodnocení je v současné době experimentální a nemělo by být považováno za náhradu testování v reálném webovém prohlížeči.

Nevyhovující zásada: tato kompaktní zásada je podle pravidel definovaných webovým prohlížečem považována za nevyhovující. Chování webového prohlížeče ohledně souborů cookie nastavených podle této kompaktní politiky je následující:

Použití první stranouPoužití třetí stranou
Trvalé soubory cookiesNízká: Zásady jsou na této úrovni uspokojivé; soubory cookie budou akceptovány. Střední: Opt-out není zajištěn pro všechny nevyhovující účely a příjemce, takže cookie bude degradován na cookie relace. Středně Vysoká: Není poskytnuto odmítnutí, takže soubor cookie bude zablokován. Vysoká: Vzhledem k tomu, že není požadován opt-in, bude soubor cookie blokován.Nízká: Opt-out není umožněn pro všechny nevyhovující účely a příjemce, takže soubor cookie bude degradován na soubor cookie relace. Střední: Opt-out není poskytnut pro všechny nevyhovující účely a příjemce, takže soubor cookie bude zablokován. Středně Vysoká: Vzhledem k tomu, že není vyžadováno opt-in, bude soubor cookie zablokován. Vysoká: Vzhledem k tomu, že opt-in není vyžadován, bude soubor cookie zablokován.
Soubory cookie relacíNízká: Zásady jsou na této úrovni uspokojivé; soubory cookie budou akceptovány. Střední: Zásady jsou na této úrovni uspokojivé; soubory cookie budou akceptovány. Středně Vysoká: Zásady jsou na této úrovni uspokojivé; soubory cookie budou akceptovány. Vysoká: Vzhledem k tomu, že není vyžadováno přihlášení, budou soubory cookie blokovány.Nízká: Politika je na této úrovni uspokojivá; soubory cookie budou akceptovány. Střední: Opt-out není poskytnut pro všechny nevyhovující účely a příjemce, takže soubor cookie bude zablokován. Středně Vysoká: Vzhledem k tomu, že není vyžadováno odhlášení, bude soubor cookie blokován. Vysoká: Vzhledem k tomu, že opt-in není vyžadován, bude soubor cookie blokován.

Zásady, které jsou v aplikaci Internet Explorer 6 považovány za nevyhovující, obsahují určité kategorie údajů, které jsou používány nebo sdíleny určitým způsobem. Tato zásada je zařazena do kategorie nevyhovujících, protože se soubory cookie této zásady jsou spojeny následující kategorie údajů:

 • Shromažďují se fyzické kontaktní údaje.
 • Shromažďují se kontaktní údaje online.

Kromě toho jsou údaje použity následujícím způsobem, který označuje zásady jako nevyhovující:

 • Tyto údaje slouží ke kontaktování uživatele.

Všimněte si, že pokud povolíte odhlášení, budou tyto zásady přijatelné v nastaveních Nízká a Střední a v nastavení Středně Vysoká pro použití souborů cookie první strany. Při nastavení Vysoká a při nastavení Středně Vysoká pro soubory cookie třetích stran musí být všechna tato použití údajů opt-in, aby byly tyto zásady považovány za vyhovující.

Související články
Integrace - Pabbly

Pabbly

LiveAgent je helpdesk software, který umožňuje integraci více než 400 platforem, včetně Pabbly. Integrujte Pabbly a začněte získávat výhody.

Integrace Giphy pro službu LiveAgent vám pomůže přizpůsobit tikety pomocí obrázků GIF. Giphy se hladce integruje do vašeho tiketovacího systému.

GIPHY

Integrace Giphy pro službu LiveAgent vám pomůže přizpůsobit tikety pomocí obrázků GIF. Giphy se hladce integruje do vašeho tiketovacího systému.

Spojte své webové služny s helpdesk softwarem díky Zapier integraci pro LiveAgent. Zapier dokáže propojit velké množství aplikací.

Zapier

Znalostní báze a samoobslužné zdroje mohou být konkurenční výhodou v oblasti zákaznického servisu. Společnosti Zazzle a Zapier nabízejí různé možnosti kontaktu se zákaznickým servisem, včetně live chatu, e-mailu a podpory na sociálních sítích. Získání informací o kontaktech a nabízených službách je snadné.

Integrace - Volusion

Volusion

Konverzní kanál se soustředí na cestu zákazníků od vyhledávání produktů až po nákup. Klíčovou metrikou je konverzní poměr kanálu. Pro úspěch je důležité porozumět všem stadiím marketingového kanálu. Pro zlepšení konverzního poměru lze využít organickou návštěvnost, sociální důkazy a práci s CTA a formuláři. Analýza konverzního kanálu pomáhá zlepšit proces konverze. Automatizace prodeje snižuje počet opakujících se úloh a procesů. LiveAgent nabízí funkci e-mailových šablon pro automatizaci prodejních procesů.

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

Start Free Trial x