• Šablony
 • Šablony zásad zákaznického servisu

Šablony zásad zákaznického servisu

Každý úspěšný podnikatel ví, že vynikající služby zákazníkům jsou klíčem k úspěchu. Dobře napsané zásady zákaznického servisu vám pomohou zajistit, že všichni vaši zákazníci dostanou pokaždé stejně vysokou úroveň služeb. Dnes vám nabídneme šablonu pro sepsání dokumentu o zásadách zákaznického servisu a také příklady toho, jak by mohly vypadat ty vaše.

Důležitost vytvoření zásad zákaznického servisu

Vytvoření zásad zákaznického servisu je důležité pro podniky všech velikostí. Díky jasným a stručným zásadám mohou podniky zajistit, aby jejich zaměstnanci poskytovali svým klientům ty nejlepší možné služby. To následně vede ke zvýšení prodeje a loajality zákazníků.

Dobře definované zásady zákaznického servisu mohou pomoci předcházet problémům dříve, než nastanou, a ušetřit tak podniku čas i peníze v dlouhodobém horizontu. Slouží také jako nástroj pro školení nových zaměstnanců a může usnadnit řešení sporů mezi zákazníky i zaměstnanci.

Jak nazvat zásady zákaznického servisu

V názvu zásad zákaznického servisu nemusíte být příliš kreativní. Stačí jednoduchý a přímočarý nadpis, například “Zásady zákaznického servisu”. Tímto způsobem nedojde k žádným nejasnostem ohledně toho, čeho se zásady týkají. Společnosti mají zavedeno mnoho různých zásad, takže se chcete ujistit, že vaše zásady zákaznického servisu jsou snadno rozlišitelné. Zejména ve velkých společnostech musí být zásady snadno k nalezení a pochopení.

Možná byste se měli více zaměřit na strukturu zásad zákaznického servisu, protože ta bude pro vaše zaměstnance užitečnější.

Příklady názvů zásad zákaznického servisu

 • [Společnost] Zásady zákaznického servisu
 • [Společnost] Zásady zákaznické podpory
 • [Společnost] Standardy zákaznického servisu
 • Pokyny pro zákaznický servis pro [společnost]
 • Příručka služeb zákazníkům – [Společnost]
 • Postupy zákaznického servisu – [Společnost]

To je jen několik příkladů. Jak jsme již zmínili, název nemusí být příliš kreativní. Důležitější než to, aby byl dlouhý, je, aby byl jasný a výstižný.

Jak napsat zásady zákaznického servisu

Napsat dokument o zásadách zákaznického servisu není snadné, zejména pokud to děláte poprvé.
Dbejte na to, aby vaše zásady byly jasné a stručné a zároveň zahrnovaly všechny důležité body.

Začněte tím, že si nastíníte hlavní body, kterými se chcete zabývat. To vám usnadní uspořádání myšlenek a jejich písemné zpracování. Také to může sloužit jako obsahová tabulka vašich zásad zákaznického servisu.

Jakmile budete mít hrubý náčrt, začněte doplňovat detaily. Uveďte konkrétní pokyny, jak mají zaměstnanci postupovat v různých situacích obsluhy zákazníků.

Zahrnutí poslání nebo filozofie společnosti do zásad zákaznického servisu vám pomůže nastavit tón, jakým způsobem mají vaši zaměstnanci komunikovat se zákazníky.

Čemu věříme v QualityUnit

Zahrňte oddíl o tom, jak se bude prosazovat. Je to důležité, abyste zajistili, že všichni zaměstnanci budou odpovědní. Není to jen další dokument – je to způsob, jak zlepšit vaše podnikání.

Nebojte se, pokud se vám zásady zákaznického servisu zdají příliš krátké. Důležité je, aby byly přehledné, snadno se v nich orientovalo a zahrnovaly všechny klíčové body. V případě potřeby je můžete vždy později doplnit.

Co je třeba zahrnout do zásad služeb zákazníkům

Stejně jako u většiny zásad ani zde neexistuje žádné zlaté pravidlo. Některé klíčové prvky by však měly být obsaženy ve všech zásadách. Níže uvádíme jejich výčet spolu s určitými pokyny, co by jednotlivé prvky měly zahrnovat.

 • vize a hodnoty – Začněte tím, že je nastíníte. Jaké jsou vaše cíle jako firmy a za čím si stojíte? Zásady služeb zákazníkům by měly být v souladu s odpověďmi na tyto otázky.

 • poslání – stručná pasáž, která popisuje, čím se vaše společnost zabývá. Nemělo by být delší než několik vět.

 • rozsah – ten by měl být jasně definován. Na koho se politika vztahuje a co musí dělat? Kdy a kde by to měli dělat?

 • postupy – nastínit konkrétní postupy, které by zaměstnanci měli dodržovat při poskytování služeb zákazníkům. Uveďte co nejvíce podrobností, aby nevznikl prostor pro nesprávnou interpretaci.

 • očekávání – Co se očekává od zaměstnanců při poskytování služeb zákazníkům? Čeho by se měli snažit dosáhnout?

 • pokyny – zahrňte všechny pokyny, které zaměstnancům pomohou poskytovat vynikající služby zákazníkům, například informace o tom, jak jednat s obtížnými zákazníky a jak řešit stížnosti.

 • školení a zdroje – ujistěte se, že zaměstnanci mají vše, co potřebují k poskytování vynikajících služeb zákazníkům. To může zahrnovat školení o zákaznických službách a přístup k příslušným informacím.

Co je třeba zahrnout do zásad služeb zákazníkům

Výše uvedené prvky jsou pouze vodítkem a v závislosti na konkrétních potřebách vaší firmy můžete zahrnout i další prvky. Například můžete chtít zahrnout oddíl o používání sociálních médií.

Příklady šablony zásad zákaznického servisu

Níže naleznete několik příkladů dokumentů o zásadách zákaznického servisu. Můžete je použít jako výchozí bod při vytváření zásad zákaznické podpory od začátku.

Stručné pokyny pro zákaznický servis

[Společnost] Dokument o zásadách zákaznického servisu

Our vision is to [insert company vision here].

Our mission statement is to [insert company mission statement here].

We are committed to providing excellent customer service to our customers. We have a zero-tolerance policy for poor customer service.
This policy applies to all [employees/staff/customers].

We expect all [employees/staff/customers] to [insert expectations here].

If you have any questions about this policy, please contact [insert name and contact details here].

Thank you for your cooperation.

[Společnost] Standardy zákaznického servisu

Our vision is to be the leading provider of [insert product or service here].

To achieve our vision, we must exceed the expectations of our customers in everything we do. This requires every member of our team to be committed to providing outstanding customer service at all times.

The following standards have been developed to ensure that we consistently deliver the high level of customer service that our customers expect and deserve:

We will always:

• be polite, professional, and courteous
• be responsive to customer inquiries and requests
• handle customer complaints promptly and effectively
• continuously strive to improve our level of service

We will never:

• keep customers waiting unnecessarily
• fail to follow up on promised actions
• speak negatively about other employees or the company in front of customers
• engage in any form of dishonest or illegal activity

Thank you for adhering to these standards and helping us provide an exceptional level of service to our customers.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to speak with your manager.

Thank you.

Pokyny pro zákaznický servis pro [společnost]

It is the policy of [company] to provide our customers with the highest level of customer service. We are committed to exceeding our customers’ expectations by providing them with timely, professional, and courteous service.

We will work diligently to resolve any issues or concerns that our customers may have promptly and efficiently. Our goal is to build long-term relationships with our customers based on trust, respect, and confidence.

To ensure that we provide the best possible service to our customers, we have developed the following customer service guidelines:

• We will always be professional and courteous when interacting with our customers.
• We will promptly respond to all customer inquiries and requests.
• We will keep our customers informed of any changes or updates that may affect them.
• We will take the time to understand our customers’ needs and expectations.
• We will do everything we can to exceed our customers’ expectations.

If you have any questions or concerns about our customer service policy, please contact us at [email address].

Customer service is important to us, and we want to make sure that we are providing the best possible service. If you have any internal suggestions on how we can improve our customer service, please share them with your supervisors.

Dokument o zásadách zákaznického servisu – [Společnost]

As a team, we are committed to providing the best possible customer service. To do this, we have created a Customer Service Playbook that outlines our customer service philosophy and expectations.

The Customer Service Playbook is a living document that will be updated as our team grows and changes. We encourage all team members to review the Customer Service Playbook regularly, and to make suggestions on how we can improve.

We want to:

• get to know our customers
• understand our customers’ needs
• do everything we can to exceed our customers’ expectations

To do so, we have to:

• be professional and courteous when interacting with our customers
• promptly respond to all customer inquiries and requests
• keep our customers informed of any changes or updates that may affect them

Please take some time to review the Customer Service Playbook, and if you have any questions or suggestions then feel free to contact us at [email address].

Thank you for your commitment to providing excellent customer service.

Postupy zákaznického servisu – [Společnost]

This procedure is to be followed by all employees who have contact with customers.

The goal of this procedure is to:

ensure that our customers receive the best possible service
exceed our customers’ expectations
understand our customers’ needs
build long-term relationships with our customers based on trust, respect, and confidence

With that in mind, we ask that you:

• be polite to our customers and respect their time
• handle customer service inquiries on time
• be patient and attentive when dealing with customers
• use positive language when communicating with customers
• keep confidential information about our customers to yourself
• cooperate with other customer service representatives to ensure that each client receives the best service possible
• resolve conflicts in a professional manner
• adhere to the company policy
• take responsibility for your actions
• use proper grammar and spelling when communicating with customers
• be proactive in offering assistance and solutions to customers
• thank clients for their business
• do everything in your power to resolve any issues
• make sure that every customer’s experience is a positive one from start to finish

We would like to thank you in advance for following our customer service policy and contributing to a positive customer experience.

Delší verze zásad zákaznického servisu

Příručka služeb zákazníkům [Název společnosti]

Intent: This policy has been created to ensure that all employees understand the importance of providing excellent customer service and how they can contribute to a positive customer experience.

Scope: This policy applies to all employees who have contact with customers, including but not limited to customer service representatives, managers, and supervisors.

Policy: It is the policy of [Company Name] to provide the best possible customer service. To do this, we have created this Customer Service Playbook that outlines our customer service philosophy and expectations. The Customer Service Playbook is a living document that will be updated as our team grows and changes. We encourage all team members to review the Customer Service Playbook regularly, and to make suggestions on how we can improve our customer service.

Customer interactions must be:

• well-timed
• professional
• courteous
• respectful of the customer’s time
• responsive to the customer’s inquiries and requests
• informative of any changes or updates that may affect customers

As customer service professionals, we will:

• create a culture of customer first throughout the company by living and breathing our customer service promise
• strive to provide an effortless customer experience by always putting the customer first and making it easy to do business with us
• be proactive in solving problems
• hold each other accountable to live up to our customer service promise
• continuously improve our customer experience by soliciting feedback, measuring results, and making changes based on what we learn

Service Standards Guidelines

Telephone:

• All calls will be answered within [X] rings.
• If we are unable to answer a call, it will be forwarded to voicemail.
• Voicemails will be checked every [X] hours and returned within [Y] minutes.
• In case of high call volumes, customers will be given the option to leave a voicemail or receive a callback.

Email:

• All emails will be answered within [X] hours.
• If an email cannot be answered within [X] hours, the customer will receive an automated response notifying them that their email has been received and is being processed.

Live Chat:

• We will respond to all Live Chat requests within [X] minutes.
• If we are unable to respond within [X] minutes, the customer will be given the option to leave a message or receive a callback.

In-Person:

• We will greet all customers within [X] seconds of their arrival.
• We will answer all questions professionally and courteously.
• We will provide assistance in a timely and efficient manner.
• We will do everything possible to resolve any issues the customer is having.

Internal communication

• Supervisors are to be notified of any customer service issues that cannot be resolved by customer service representatives.
• In the event that a customer service representative is unable to resolve an issue, they will escalate the issue to their supervisor.
• Customer complaints will be logged and tracked in the [name] system.
• A resolution will be provided to the customer within [X] hours.

Complaint Handling Procedure

There will inevitably be occasions when a customer is dissatisfied with the service they have received. We aim to resolve all complaints as quickly as possible and to the customer’s satisfaction. Our procedure for handling complaints is as follows:

• All customer complaints must be logged by the receiving member of staff in a customer complaints form.
• The customer complaints form must be passed to the customer service manager immediately.
• The customer service manager will acknowledge receipt of the complaint in writing within [X] working days, enclosing a copy of this procedure. They will also investigate the complaint and decide on the appropriate course of action.
• Where it is not possible to resolve the complaint within [X] working days, the customer service manager will write to the customer again, enclosing a copy of this procedure and giving an indication of when a full response can be expected.
• The customer service manager will ensure that all complaints are resolved promptly and to the customer’s satisfaction.
• All customer complaints will be reviewed by the customer service manager on a [daily/weekly/monthly] basis.
• Customer complaints will be used to identify any areas where improvements need to be made to our service.
If you have any questions about this procedure, please do not hesitate to contact the Customer Service Manager. Thank you for your cooperation.

Constant Feedback Culture

Customers are the lifeblood of our company, and we wouldn’t be in business without them. We, therefore, want to maintain a client-focused culture within our company that puts customers first and values their feedback. This means learning from both customer success stories and failures.

That’s why:

• We always welcome feedback from our customers, whether it’s positive or negative. We want to know what we’re doing right and what we’re doing wrong so that we can continue to improve our customer service.
• We conduct customer surveys to obtain feedback from our clients.
• We encourage open communication between customers and customer service reps. We want our customers to feel like they can approach us with any problem or concern they may have.
• We take all feedback seriously and use it to improve our customer service. We want to be the best we can be for our customers, and their feedback is essential in helping us achieve that goal.

Thank you for taking the time to read this Customer Service Playbook, and we hope it will be a helpful resource for you.

If you have any questions or suggestions, please don’t hesitate to contact us. Thanks again.

Pokyny pro zákaznický servis pro [společnost]

It is our goal to provide the best possible customer service. To do this, we have written the following set of guidelines.

Introduction

Our customer service representatives are the face of our company. They are the ones who deal with our customers on a daily basis and they are the ones who have to resolve any issues that may arise.

Our customer service reps must provide high-quality customer service at all times. This means being polite, helpful, and efficient. It also means going above and beyond for our customers whenever possible.

We want our customers to have a positive experience when they interact with us, and we want them to be happy with the service they receive. We know that there will be times when things won’t go as planned, but we promise to do everything we can to resolve any issue in a timely and efficient manner.

Communication

Our customer service reps must be clear and concise when communicating with our customers. We want to make sure that our customers understand what we are saying, and we want to avoid any miscommunication.

We also want our customer service reps to be patient when communicating with our customers. We know that some issues can be complex, and we want our customers to feel like they have all the time they need to explain their problems.

Resolving Issues

Our customer service reps are trained to resolve any issue efficiently and effectively. We want our customers to feel like their problem is being taken seriously, and we want them to feel like they are being heard.

We also believe in taking a proactive approach to resolving issues. This means that we will try to prevent any issue from happening in the first place. However, we know that there will be times when an issue cannot be avoided. In these cases, we promise to resolve them as quickly as possible.

Feedback

We always welcome feedback from our customers. We want to know what we’re doing right and what we’re doing wrong so that we can continue to improve our customer service.

We also believe that feedback should be used to improve the skills of our customer service reps. We want them to be the best they can be, and feedback is essential in helping us achieve that goal.

Conclusion

Thank you for taking the time to read these customer service guidelines. If you have any questions or suggestions, please don’t hesitate to contact me.

Sincerely,
[Name] – Customer Service Manager for [Company]

Zásady zákaznického servisu

Purpose

The Customer Service Policy is designed to ensure that all customers receive prompt, professional, and courteous service.

Scope

This policy applies to all customer service interactions, including but not limited to phone calls, emails, live chat sessions, and in-person meetings.

Definitions

• Customer – anyone who contacts our company for any reason
• Customer service representative – any employee who interacts with customers
• Manager – any employee who supervises customer service representatives
• The Company – this organization
• Customer service training manual – a guidebook for teaching customer service representatives about the policy of the company

Standards

All customer service representatives will adhere to the following standards when interacting with customers:

• They will learn this policy as part of following the customer service training manual and be expected to abide by it at all times.
• Customer service representatives are expected to be polite and professional when interacting with customers.
• They should also strive to resolve any issue in a timely and effective manner.
• Representatives should use clear, concise language and listen carefully to what the customer has to say.
• Managers will be responsible for ensuring that customer service representatives are following this policy.
• They will also be responsible for investigating any complaints about customer service representatives.

Policy

It is our goal to provide the best possible customer service to all of our clients. We want them to be satisfied with their experience at all times, which means providing a high level of consistent service.

We know that there will be times when things won’t go as planned, but we promise to do everything we can to resolve any customer issues in a timely and efficient manner. To do this, we have established the following policy for interacting with customers.

• Phone calls will be answered within [time] minutes.
• All emails will be answered within [time] hours.
• Live chat sessions will be answered within [time] minutes.
• All in-person inquiries will be addressed within [time] seconds.
• Customer service representatives will use a courteous and professional tone when interacting with customers.
• They will also try to resolve any issue as quickly as possible.
• If a customer service representative is unable to resolve an issue, they will escalate it to their manager.

Summary

• This policy is subject to change at any time.
• Date of Last Revision: [Date]
• Changelog: [List of changes since last revision]

Thank you for reading this Customer Service Policy. We hope that as a customer, you will find our customer service representatives to be polite, professional, and helpful. As a customer service representative, you should do your utmost to meet the standards set out in this policy. Managers are responsible for ensuring that is the case, as well as handling issues that are escalated to them by customers or customer service representatives.

[Společnost] – Průvodce službami zákazníkům

Aims

The Customer Service Policy of [Company] is designed to ensure that our clients receive the best service possible. The Policy sets out the standards that all customer service representatives are expected to uphold when interacting with clients, as well as the process for escalating issues to a manager.

Background

[Company] is a customer-centric organization and our customer service representatives are the face of our company. We want to achieve high levels of customer satisfaction with our services, so we have established this policy to ensure that is the case wherever possible and address the responsible issues if not.

Practices

To meet the aims and objectives of the customer service policy, customer service representatives need to adhere to certain practices. when working for [Company], they must at all times:

• Remain professional at all times
• Be polite and patient with customers
• Listen to customers carefully
• Take the time to understand customer inquiries
• Keep updated on product knowledge
• Follow up with customers after they have made a purchase or used the service
• Provide accurate information
• Make sure that customers are satisfied with the service provided before ending interactions with them

Handling customer inquiries

When someone reaches out to the service team, the customer service representative must:

• Acknowledge the inquiry within [X] minutes
• Respond to the inquiry within [X] hours
• Provide accurate and up-to-date information about the product or service in question
• Remain professional and courteous at all times
• Take the necessary steps to resolve any issues relating to one of our [products/services]

Escalating issues

if an inquiry is made about a problem that cannot be resolved by the customer service representative, the customer service representative who is responsible for handling it should escalate it to a manager by:

• [sending an email to/calling] the manager on duty
• Explaining the problem and providing any relevant information
• Asking for guidance on how to proceed

Receiving complaints

If someone has a complaint about the level of customer service provided to them, they can contact us about it by:

• [sending an email to/calling] the customer service department
• Making a post on social media
• Leaving a review on [website]

The customer service team will then:

• Acknowledge the complaint within [X] hours
• Respond to the complaint within [X] days

Ending interactions with customers

When ending an interaction with a customer, the customer service representative must:

• Make sure that the customer is satisfied with the information or resolution provided
• Thank the customer for their time
• Let the customer know that they are always welcome to reach out if they have any further questions or problems

Review

In summary, this guidebook provides an overview of the customer service policy for [Company]. It sets out our aims, how customer service representatives are expected to behave, and the process for handling customer inquiries and complaints, as well as escalating issues and finally ending interactions.

We hope that this guidebook will be helpful for all customer service representatives in providing excellent customer service to our clients. If you have any questions about the policy, please reach out to your manager. Thank you for reading.

[Společnost] Dokument o zásadách zákaznického servisu

Welcome to the [Company] Customer Service Document. It has been designed to provide you with information on our customer service policies and procedures. Please take the time to read and understand the entire document.

Our Mission

To provide the best possible service to our customers and clients. We aim to resolve all customer queries and requests as soon as possible and to keep our customers informed throughout the process.

Our Commitment

We will always try to resolve any issue in a timely and efficient manner. We promise to always provide the best service possible. We also want our customer service representatives to be patient when communicating with our clients.

Our Procedures

The following is a list of procedures that our team follows to achieve our mission and meet our commitments:

• We always aim to answer every customer inquiry within [X] hours.
• We take pride in our [product/service] and work hard to ensure that it meets or exceeds customer expectations.
• If a customer is not satisfied with their purchase, we will do everything we can to make it right.
• We value feedback from our customers and use it to continuously improve our products and services.
• We believe that happy clients are the best advertisement, so we always go the extra mile to achieve a high level of customer satisfaction.

Our Communication

When communicating with our customers, agents must:

• Be clear and concise
• Patiently listen to the customer’s issue
• Resolve the issue in an efficient and effective manner
• Take a proactive approach to resolving issues
• Use feedback to improve skills

Our Feedback

Feedback will be received from customers by [method]. This feedback will be used to:

• Identify areas in which we excelled
• Identify areas in which we need to improve
• Improve the skills of our agents
• Help us to continuously improve our products and services

Our Gratitude

We appreciate you taking the time to read and understand our Customer Service Document, which we hope will be a helpful resource for you. If you have any questions or suggestions, please don’t hesitate to contact us at [email address].

Osvědčené postupy politiky služeb zákazníkům

Vytvořit zásady zákaznického servisu od nuly může být náročné, ale s trochou pomoci je to možné. Abychom vám tento proces usnadnili, připravili jsme pro vás několik osvědčených postupů, kterými se můžete při psaní zásad řídit.

 • Pokud je to možné, vyhněte se žargonu – chcete, aby vaše zásady byly snadno srozumitelné, a proto se vyhněte používání žargonu nebo oborových termínů.

 • Používejte jednoduchý jazyk – to znamená, že pokud možno používejte krátké věty a běžná slova.

 • Nezapomeňte na detaily – uveďte vše, co váš tým potřebuje vědět, aby mohl poskytovat skvělé služby zákazníkům, například kontaktní informace, znalosti o produktech a další.

 • Usnadněte vyhledávání – zásady zákaznického servisu by měly být snadno dostupné pro každého, kdo je potřebuje, což znamená, že by měly být umístěny na centrálním místě, kde je lze snadno najít a odkázat na ně.

 • Uložte je na bezpečném místě – zásady zákaznického servisu často obsahují citlivé informace, proto je důležité je ukládat do souboru chráněného heslem v počítači nebo do šifrovaného cloudového úložiště.

 • Zajistěte, aby byly v souladu s ostatními dokumenty vaší organizace – zásady zákaznického servisu by měly být v souladu s kodexem chování, příručkou pro zaměstnance atd., aby pomohly vytvořit soudržný a profesionální obraz vaší firmy.

 • Pravidelně je aktualizujte – zásady zákaznického servisu je třeba pravidelně aktualizovat, abyste se ujistili, že jsou stále aktuální a přesné, zejména pokud provedete změny ve svých produktech nebo službách.

Dodržováním těchto osvědčených postupů si můžete být jisti, že vaše zásady zákaznického servisu jsou účinné a aktuální.

Shrnutí

Zásady zákaznického servisu jsou dokumentem, který popisuje standardy a postupy pro poskytování vynikajícího zákaznického servisu, a jeho existence může být pro vaši společnost skutečným přínosem. Je důležité se ujistit, že zásady jsou snadno pochopitelné a dodržované, že zahrnují všechny důležité podrobnosti a že jsou aktualizované.

Dodržováním těchto osvědčených postupů můžete vytvořit účinnou politiku zákaznického servisu pro svou firmu. A pokud potřebujete trochu pomoci se začátkem, podělili jsme se s vámi o několik krátkých a dlouhých šablon zásad zákaznického servisu, které můžete použít a upravit podle vlastních potřeb.

Provide better customer service with LiveAgent

Get started with our free 14-day trial and provide amazing support across every important customer communication channel.

Frequently asked questions

Co je to interní politika služeb zákazníkům a proč ji potřebuji?

Interní zásady zákaznického servisu jsou souborem pokynů, které může váš tým používat k poskytování skvělého zákaznického servisu. Pomáhá zajistit, aby všichni byli na stejné vlně a poskytovali konzistentní úroveň služeb.

Jak často bych měl aktualizovat zásady služeb zákazníkům?

Pravidelně aktualizujte zásady zákaznického servisu, abyste zajistili jejich aktuálnost a přesnost. To platí zejména v případě, že provedete změny ve svých produktech nebo službách. Dobrým pravidlem je aktualizovat zásady alespoň jednou ročně.

Co bych měl zahrnout do svých zásad služeb zákazníkům?

Podrobnosti, které do zásad zahrnete, budou záviset na produktech nebo službách, které nabízíte, a na konkrétních potřebách vašeho týmu. Některé společné prvky jsou však v zásadách zákaznického servisu často obsaženy, například jejich účel a cíle společnosti. Můžete také zahrnout kontaktní informace, znalosti o produktech, způsob používání softwaru pro zákaznický servis a další informace.

Jak vytvořit zásady zákaznického servisu pro svou společnost nebo organizaci?

Nejprve se rozhodněte, jakých cílů chcete, aby váš tým dosáhl. Poté určete podrobnosti, které je třeba do zásad zahrnout. Nakonec vše shrňte do dokumentu, který bude snadno srozumitelný a bude možné se na něj odvolávat. Nezapomeňte, že čím lepší budou vaše zásady zákaznického servisu, tím lépe bude váš tým připraven. V důsledku toho bude s větší pravděpodobností poskytovat vynikající služby a zajišťovat spokojenost zákazníků.

Kdo by měl být součástí mého interního týmu zákaznických služeb?

Tým pro zásady zákaznického servisu by měl být složen ze zástupců všech oddělení, která přicházejí do styku se zákazníky. Patří sem mimo jiné prodej, marketing, účetnictví, expedice a zákaznický servis.

Jaké jsou běžné cíle u zásad služeb zákazníkům?

Mezi ně často patří zajištění spokojenosti zákazníků s jejich zkušenostmi, poskytování vynikajícího zákaznického servisu a snižování počtu stížností zákazníků.

Jaké jsou klíčové součásti interního dokumentu o zásadách zákaznického servisu?

Zahrnují standardy zákaznického servisu, postupy eskalace, získávání zpětné vazby od zákazníků a proces podávání stížností zákazníků. Každá z těchto složek je zásadní pro zajištění vynikajícího zákaznického servisu vašeho týmu.

Kde bych měl ve své firmě uložit zásady zákaznického servisu?

Zásady zákaznického servisu by měly být uloženy na centrálním místě, například na intranetu společnosti nebo v příručce pro zaměstnance. Tím zajistíte, že všichni zaměstnanci budou mít k zásadám snadný přístup a budou se na ně moci v případě potřeby odvolat. Zásady můžete také vyvěsit na viditelném místě, například v odpočívárně nebo v kuchyňce, aby se na ně zaměstnanci mohli v případě potřeby odvolat.

Jak mohu zajistit, aby se všichni v mé společnosti řídili a dodržovali naše interní zásady a standardy služeb zákazníkům?

Existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout. Můžete začít tím, že budete pořádat pravidelná školení nebo schůzky oddělení, na kterých se budou zásady přezkoumávat. Bylo by také dobré vytvořit tým pro zásady zákaznického servisu, který bude zodpovědný za dodržování standardů a postupů uvedených v zásadách. Podniknutím těchto kroků pomůžete zajistit, aby vaše společnost poskytovala vynikající zákaznický servis každému zákazníkovi a pokaždé.

Kdo by měl mít v mé organizaci přístup k zásadám služeb zákazníkům?

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku se zákazníky, by měli mít přístup k zásadám zákaznického servisu. Přestože zaměstnanci v první linii mohou být v nejpřímějším kontaktu se zákazníky, je důležité, aby všichni, kdo ve vaší společnosti pracují, znali zásady zákaznického servisu a rozuměli jim. Tím zajistíte, že všichni budou na stejné vlně a budou schopni poskytovat zákazníkům konzistentní služby.

Zpět na šablony Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.