Call to action tlačítko

Co je call to action tlačítko?

Call to action tlačítka (známá též jako tlačítka CTA) jsou klikací tlačítka, která návštěvníky webu inspirují k provedení určité akce (požadované konverze). Tou může být cokoli, co chcete, aby vaši návštěvníci udělali, například přihlášení k odběru newsletteru, přihlášení k bezplatné zkušební verzi, naplánování předváděcí akce, přidání položky do nákupního košíku, odeslání kontaktního formuláře, zahájení live chatu, vyplnění registračního formuláře, vyplnění dotazníku, prostá návštěva konkrétní webové stránky atd. Tlačítka CTA mohou mít za cíl buď okamžitou konverzi návštěvníků, nebo mohou sloužit jako cenné kroky v prodejním trychtýři pro dokončení sekundárních konverzních cílů.

Tlačítka CTA se obvykle nacházejí na domovských stránkách, vstupních stránkách, produktových stránkách, ceníkových stránkách, prodejních e-mailech, v newsletterech, na konci článků nebo příspěvků na blogu a v online reklamách. Lze je umístit prakticky kamkoliv, kde chcete upoutat pozornost návštěvníků, zaujmout je a přimět k požadované akci, a zvýšit tak konverzní poměr. Proto jsou tlačítka výzvy k akci obvykle největší, nejjasnější a zaujímají nejvýraznější pozici na stránce, na které jsou umístěna.

Začněte používat prvky výzvy k akci LiveAgent

Proč jsou call to action tlačítka tak důležitá?

Úspěch vašich webových stránek závisí na tom, jak dobře dokážou přeměnit návštěvníky a potenciální zákazníky na platící zákazníky. Kdykoliv se návštěvníci ocitnou na vašich webových stránkách, očekávají určitý návod, co mají dělat dál. V opačném případě mohou být zmateni a odejít z vaší stránky, aniž by podnikli další kroky. Nicméně např. podle studie Small Biz Trends přibližně 70 % webových stránek menších B2B firem postrádá výzvu k akci.

Strategicky umístěná tlačítka výzvy k akci vytvářejí lepší uživatelský zážitek pro návštěvníky, upoutávají jejich pozornost, vybízejí je k dalším krokům a zvyšují jejich zapojení. Pomáhají také zlepšit konverze k vašemu cíli a přispívají k celkové míře konverze vašich webových stránek. Konkrétně pokud jde o vaše vstupní stránky, vizuálně atraktivní, dobře umístěné tlačítko CTA může v konečném důsledku znamenat rozdíl mezi konverzí a odchodem. Úspěch vašich e-mailových marketingových kampaní rovněž do značné míry závisí na účinnosti vašich e-mailových CTA.

Rozdíl mezi konverzí a odchodem ilustrace

Jak na své stránky přidat call to action tlačítko?

Při přidávání tlačítek výzvy k akci na své webové stránky je třeba zvážit tři důležité faktory, abyste zajistili efektivní zapojení návštěvníků a zvýšení konverzí. Tlačítka CTA musí být správně umístěna a navržena tak, aby byla snadno a bez námahy rozpoznatelná.

  • umístění tlačítka: Přemýšlejte o nejvhodnějších pozicích pro tlačítka CTA. Měla by být umístěna v záhlaví, bočních panelech a ve spodní části stránek.

Příklady tlačítek CTA LiveAgent
  • design tlačítka: Zvolte správný design tlačítek CTA – nechte si projít hlavou tvar tlačítek, jejich velikost a barvu, aby vypadala vizuálně atraktivně. Vyzkoušejte různé možnosti tlačítek a zjistěte, na které se kliká nejčastěji.

  • text: Napište krátký, výstižný a akční text. Měl by jasně naznačovat, co se stane, když návštěvníci na tlačítko kliknou.

Alternativy Call To Action tlačítka LiveAgent

Jak dát call to action tlačítku vyniknout?

Design call to action tlačítka hraje klíčovou roli při zvyšování míry konverze vašich webových stránek. Tlačítko CTA, které upoutá pozornost, je souhrnem různých důležitých prvků (barva, kontrast, tvar, velikost a text). Zde je několik osvědčených postupů, jak zajistit, aby tlačítka výzvy k akci na vašem webu vynikla:

  • vyberte vhodnou barvu tlačítka

Ačkoli neexistuje univerzální přístup k tomu, jaká barva je pro tlačítka CTA nejlepší – uvádí se, že jasná barva, jako je červená, zelená, žlutá a oranžová, funguje lépe, zatímco černé, bílé, šedé a hnědé se doporučuje ve většině případů vyvarovat. Např. společnost HubSpot kdysi testovala červená a zelená tlačítka CTA a zjistila, že červené tlačítko CTA překonalo zelené o 21 %.

Vyberte vhodnou barvu ilustrace
  • kontrast s okolím

Obecně se doporučuje používat barvy s vysokým kontrastem vůči barvě pozadí a okolních prvků, aby tlačítka CTA snadno upoutala pozornost uživatele. Přesto by barva měla ladit s celkovým designem webu a jeho barevným schématem.

  • velikost je důležitá

Tlačítko výzvy k akci musí být dostatečně velké, aby bylo snadno čitelné na stolních počítačích i mobilních telefonech, nemělo by však být výrazně větší než ostatní prvky webu. Kolem něj by také měl být dostatek bílého prostoru, aby vyniklo.

  • zvolte nejlepší tvar

Pokud jde o tvar tlačítka CTA, můžete zvolit ostré nebo zaoblené hrany. Ačkoli obě možnosti jsou poměrně běžné, tlačítka výzvy k akci se zaoblenými hranami jsou považována za atraktivnější pro lidské oko.

Příklady call to action tlačítek
  • použijte akční text

Akční slovesa (jako připojte se, objednejte si, získejte, uplatněte, stáhněte) ve spojení se slovem “Nyní” nebo jinými slovy, která vyjadřují pocit naléhavosti, zvyšují účinnost tlačítek CTA. Jedna studie zjistila, že použití jazyka první osoby (“Chci získat šablonu zdarma” místo “Získejte šablonu zdarma”) může zlepšit míru CTR o 90 %.

Jaká je dobrá míra prokliku u call to action tlačítek?

Neexistuje univerzální číslo, které by bylo možné považovat za dobrou míru prokliku u call to action tlačítek. Nicméně dle průzkumu Vye je průměrná míra CTR u různých typů prvků výzvy k akci (tlačítka, texty a obrázky) 4,23 % napříč všemi odvětvími, zatímco u samotných tlačítek CTA je to 5,31 % (ve srovnání s 2,06 % u CTA pouze s textem a 3,53 % u CTA s obrázkem). Průzkum také odhalil, že průměrná míra prokliků tlačítek CTA se může výrazně lišit podle odvětví. Nejvyšší míru prokliků CTA tlačítek tak mají odvětví financí, elektronického obchodu, logistiky a realit, zatímco elektrotechnika, lékařství/zdravotnictví a technologie patří k vůbec nejnižším.

Stand out from your competitors with a strong customer service culture

Handle all customer inquiries from one interface. Start improving your customer service with a 14-day free trial right away!

Frequently asked questions

Co je call to action tlačítko?

Call to action (CTA) tlačítko, česky tlačítko pro výzvu k akci, je tlačítko, jehož cílem je zaujmout návštěvníky webu a potenciální zákazníky a přimět je k provedení požadované akce, jako je návštěva konkrétní stránky, přihlášení k odběru newsletteru, přidání položky do nákupního košíku, přihlášení k bezplatné zkušební verzi, zahájení live chatu atd. Tlačítka CTA se obvykle umisťují na domovské stránky, vstupní stránky, ceníky, newslettery, prodejní e-maily a reklamy.

Proč jsou call to action tlačítka důležitá?

Když návštěvníci procházejí vaše webové stránky, tlačítka výzvy k akci jim jasně ukazují, jaké další kroky mají podniknout - jinak by mohli jednoduše odejít bez konverze. Tlačítka CTA tak hrají zásadní roli při zapojování návštěvníků webu, vedou je nákupní cestou a přispívají ke zvýšení počtu konverzí.

Jak na své stránky přidat call to action tlačítko?

Chcete-li na své webové stránky přidat tlačítko s výzvou k akci a zajistit, že bude efektivně konvertovat návštěvníky, popřemýšlejte, kam ho umístíte, jak bude vypadat a co na něm bude napsáno. Zvolte správné umístění (záhlaví, postranní panely, spodní části stránek), design (tvar, velikost a barvu, díky kterým bude pro návštěvníky webu vypadat atraktivně) a text, který dá návštěvníkům jasně najevo, co se po kliknutí na tlačítko stane.

Jak dát svým call to action tlačítkům vyniknout?

Aby tlačítko CTA vyniklo, zvolte barvu, která se nejlépe hodí k celkovému designu webu (obecně se doporučuje červená, zelená, oranžová a žlutá). Ujistěte se, že dobře kontrastuje s barvou pozadí a je dostatečně velké, aby upoutalo pozornost, aniž by ale zastínilo zbytek obsahu. Použijte akční text, který dodá pocit naléhavosti, a nezapomeňte, že použitím mluvy v první osobě můžete zlepšit CTR (míra prokliku) vaší výzvy k akci.

Jaká míra prokliku je u call to action tlačítek dobrá?

Přestože neexistuje univerzální číslo, které by bylo možné považovat za dobrou míru prokliku u call to action tlačítek, výzkum marketingové agentury Vye zjistil, že průměrná míra CTR u různých typů prvků výzvy k akci je 4,23 % ve všech odvětvích (přímo u tlačítek CTA je to 5,31 %). Toto číslo se však může výrazně lišit v závislosti na odvětví.

Zpět na Slovník Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo