Záznamník činnosti

Co je to záznamník činnosti?

Záznamník činnosti/aktivit je report, který představuje všechny akce provedené za určité časové období. Záznam činnosti, známý také jako záznam o pracovní činnosti, ukazuje, jak kdokoli tráví svůj pracovní čas. V aplikaci LiveAgent záznamník aktivit zobrazuje všechny vytvořené nebo upravené tikety.

Správce či nadřízený má tak možnost zkontrolovat práci každého pracovníka. Zároveň jim to umožňuje navrhnout vylepšení, jak v systému LiveAgent pracovat efektivněji.

Díky záznamům činnosti se agenti mohou přestat věnovat činnostem, které mají nízkou priority a lépe hospodařit se svým časem. Záznamník činnosti je také skvělým nástrojem pro zajištění toho, aby zaměstnanci dodržovali navržené firemní plány.

Proč je zaznamenávaní činnosti důležité?

Možnost zjistit, kdo se přihlásil k vašemu účtu, je z hlediska bezpečnosti zásadní. Vzhledem k tomu, že společnosti přicházejí denně do blízkého kontaktu se spoustou dat, je důležité umět okamžitě identifikovat jejich zneužití. Pokud dojde k jakémukoli zneužití, záznamy o činnostech mohou okamžitě identifikovat osobu, která byla v daný okamžik zodpovědná.

Záznamy činností také ukazují, že jste zavedli proaktivní opatření pro případ zneužití. To je důležité, pokud do vašeho podnikání investovaly obchodní partneři nebo zainteresované strany.

Záznamy kontrol jsou důležité také proto, že poskytují komplexní přehled.

Podívejme se na jednoduchý příklad. Představte si, že si zákazník stěžuje na váš zákaznický servis. To, že máte k dispozici poznatky ze záznamů činností, vám může pomoci situaci prozkoumat. Po vyhodnocení můžete poskytnout zpětnou vazbu a vytvořit vhodný akční plán pro záchranu dané situace.

Proč byste měli vyhodnocovat záznamy činností?

Kontrola práce zaměstnanců je důležitou součástí zajištění maximální efektivity. LiveAgent nabízí více, než 180 funkcí, které můžete využít ke zlepšení vašich služeb zákazníkům.

Záznamy činnosti vám mohou poskytnout přehled o tom, jak vaši agenti tyto funkce využívají. Pokud například vidíte, že jeden z agentů podpory provádí úkol, který lze snadno automatizovat ručně, můžete mu o možnosti automatizace říct.

Prostřednictvím revizí záznamů kontroly tak můžete najít příležitosti ke zlepšení služeb zákazníkům.

Procházením záznamů o kontrole můžete také sledovat, jak váš agent postupuje při plnění cílů a metrik společnosti.

Výhody záznamníku činnosti/kontroly:

 • okamžitě můžete odhalit problémy, díky čemuž se můžete vyhnout měsícům potenciálních chyb
 • snadno rozpoznáte dovednosti vašich pracovníků zákaznické podpory – dobří/špatní pracovníci
 • pomůže s měřením klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) u zaměstnanců
 • možnost odměnit ty nejlépe pracující agenty zákaznické podpory
 • možnost odhalit, zda vaši agenti nepotřebují dodatečné školení

Kde mohu záznamník činnosti najít ve službě LiveAgent?

Kroky pro přechod do záznamníku činnosti:

Kroky pro přechod do záznamu činnosti / záznamu kontrol v aplikaci LiveAgent.
 1. Přihlaste se ke svému LiveAgent účtu
 2. Hledejte Konfigurace
 3. Klikněte na Nástroje
 4. Poslední krok, otevřete Záznamník činnosti

Jak jsme již zmínili, Záznamníku činnosti se taky jinak říká Záznamník kontrol.

Záznamník činnosti/Záznamník kontroly v LiveAgent - příklad.

Co ukazuje záznamník činnosti v LiveAgent?

Záznamník činností poskytuje úplný přehled o činnostech, které agenti zákaznické podpory provádějí.

Ukazuje:

 • jméno agenta
 • čas strávený řešením daného tiketu
 • počet tiketů, na kterých agent pracoval
 • stručný popisek každé akce
 • přesné úkony/změny, které agent provedl na daném tiketu
{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [{ “@type”: “Question”, “name”: “Co je to záznamník činnosti?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Záznamník činnosti je záznam o vašich aktivitách a o tom, jak trávíte svůj pracovní čas. Záznam činností můžete vést v reálném světě, ale také ve světě virtuálním. V organizacích a firmách se záznamy aktivit používají především ke sledování toho, jak zaměstnanci tráví svůj čas při práci. Díky tomu je možné vyhodnotit, jak a čím tráví agenti určitý čas. Analýza těchto údajů pomáhá zvyšovat produktivitu zaměstnanců, zlepšuje time-management a podporuje produktivitu.” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Jaké aktivity můžete v LiveAgent zaznamenávat?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “V záznamu aktivit v aplikaci LiveAgent můžete vidět všechny činnosti, které pracovníci zákaznické podpory provedli. Jsou shromažďovány ve formě reportu. Údaje, které v něm najdete, jsou následující: – kolik času daný agent strávil prací na jednom tiketu – na kolika tiketech klient pracoval – popis jednotlivých činností – všechny změny a činnosti, které agent na daném tiketu provedl ” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “Jak můžete váš záznamník činnosti v LiveAgent najít?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “Pokud chcete najít svůj záznamník činnosti, můžete se podívat do záznamu kontrol, což je chronologický soubor záznamů. Obsahuje všechny činnosti, které byly provedeny pracovníky technické podpory. Záznamník aktivit najdete ve svém účtu LiveAgent. 1. Nejprve se přihlaste ke svému účtu LiveAgent. 2. Vyhledejte Konfigurace 3. Klikněte na Nástroje 4. Nakonec otevřete záznamník kontrol (tj. záznamník činnosti). ” } }] }

FAQ

Co je to záznamník činnosti?

Záznamník činnosti je záznam o vašich aktivitách a o tom, jak trávíte svůj pracovní čas. Záznam činností můžete vést v reálném světě, ale také ve světě virtuálním. V organizacích a firmách se záznamy aktivit používají především ke sledování toho, jak zaměstnanci tráví svůj čas při práci. Díky tomu je možné vyhodnotit, jak a čím tráví agenti určitý čas. Analýza těchto údajů pomáhá zvyšovat produktivitu zaměstnanců, zlepšuje time-management a podporuje produktivitu.

Jaké aktivity můžete v LiveAgent zaznamenávat?

V záznamu aktivit v aplikaci LiveAgent můžete vidět všechny činnosti, které pracovníci zákaznické podpory provedli. Jsou shromažďovány ve formě reportu. Údaje, které v něm najdete, jsou následující: – kolik času daný agent strávil prací na jednom tiketu – na kolika tiketech klient pracoval – popis jednotlivých činností – všechny změny a činnosti, které agent na daném tiketu provedl

Jak můžete váš záznamník činnosti v LiveAgent najít?

Pokud chcete najít svůj záznamník činnosti, můžete se podívat do záznamu kontrol, což je chronologický soubor záznamů. Obsahuje všechny činnosti, které byly provedeny pracovníky technické podpory. Záznamník aktivit najdete ve svém účtu LiveAgent. 1. Nejprve se přihlaste ke svému účtu LiveAgent. 2. Vyhledejte Konfigurace 3. Klikněte na Nástroje 4. Nakonec otevřete záznamník kontrol (tj. záznamník činnosti).

Zpět na Slovník Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo