Naposledy aktualizováno: 28. října 2019

Společnost Quality Unit, s. r. o. Vám poskytuje své služby (dále jen “LiveAgent”) prostřednictvím svých webových stránek umístěných na adrese *.ladesk.com (URL Vašeho účtu).

Společnost Quality Unit, s. r. o. využívá určité dílčí zpracovatele, kteří jí pomáhají při poskytování služby LiveAgent.

Co je to dílčí zpracovatel:

Dílčí zpracovatel je třetí strana, která zpracovává údaje a kterou společnost LiveAgent najala a která má nebo může mít přístup k údajům o službách (které mohou obsahovat osobní údaje) nebo je bude zpracovávat. Společnost LiveAgent využívá různé typy dílčích zpracovatelů k provádění různých funkcí, jak je vysvětleno v tabulkách níže.

Náležitá péče:

Společnost LiveAgent se zavazuje použít komerčně přiměřený postup výběru, kterým vyhodnotí postupy zabezpečení, ochrany soukromí a důvěrnosti navrhovaných dílčích zpracovatelů, kteří budou nebo mohou mít přístup k údajům o službách nebo je zpracovávat.

Smluvní záruky:

Společnost LiveAgent vyžaduje, aby její dílčí zpracovatelé splňovali stejné povinnosti, jaké se vyžadují od společnosti LiveAgent (jako zpracovatele údajů), jak je stanoveno ve smlouvě o zpracování údajů společnosti LiveAgent (“DPA”), mimo jiné včetně požadavků na:

– zpracovávat osobní údaje v souladu s dokumentovanými pokyny správce údajů (tj. odběratele) (které společnost LiveAgent písemně sdělila příslušnému dílčímu zpracovateli);

– v souvislosti se svými činnostmi dílčího zpracování využívají pouze spolehlivé pracovníky, kteří jsou smluvně zavázáni k dodržování ochrany a zabezpečení údajů, a to v příslušném rozsahu podle platných právních předpisů o ochraně údajů;

– pravidelně školit pracovníky, kterým poskytují přístup k osobním údajům, v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů;

– provádět a udržovat vhodná technická a organizační opatření;

– neprodleně informovat společnost LiveAgent o jakémkoli skutečném nebo potenciálním narušení bezpečnosti a spolupracovat se společností LiveAgent při vyřizování žádostí správců údajů, subjektů údajů nebo případně orgánů pro ochranu údajů.

Tyto zásady neposkytují zákazníkům žádná další práva ani opravné prostředky a neměly by být vykládány jako závazná dohoda. Informace zde uvedené slouží pouze k ilustraci procesu zapojení dílčích zpracovatelů společnosti LiveAgent a k poskytnutí aktuálního seznamu dílčích zpracovatelů třetích stran k datu vydání těchto zásad (které může společnost LiveAgent využívat při poskytování a podpoře svých služeb).

Pokud jste zákazníkem společnosti LiveAgent a přejete si uzavřít naše DPA, pošlete nám e-mail na adresu andrej@liveagent.com.

Dílčí zpracovatelé infrastruktury

Společnost LiveAgent vlastní nebo kontroluje přístup k infrastruktuře, kterou společnost LiveAgent používá k hostování údajů o službách poskytovaných službám, kromě případů uvedených níže. V současné době jsou produkční systémy společnosti LiveAgent pro Služby umístěny v kolokačních zařízeních ve Spojených státech a v Evropě.

Účty zákazníků jsou zřízeny v jednom z těchto regionů podle toho, kde se zákazník nachází; data služeb zákazníka následně zůstávají v tomto regionu, pokud se zákazník a společnost LiveAgent nedohodnou jinak, ale mohou být přesunuta mezi datovými centry v rámci regionu, aby byl zajištěn výkon a dostupnost služeb. Následující tabulka popisuje země a právní subjekty, které se podílejí na ukládání dat služeb společností LiveAgent.

ServeryLinode, LLC (umístění EU) Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.
ServeryLinode, LLC (umístění ve Velké Británii) Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.
ServeryLinode, LLC (Umístění v USA) Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.
ServeryLinode, LLC (umístění SG) Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.
ServeryAmazon Web Services, LLC (zákazníci z EU) – Irsko Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.
ServeryAmazon Web Services, LLC (Zákazníci v USA) – N. Kalifornie Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.
ServeryAmazon Web Services, LLC (zákazníci z regionu APAC) – Singapur Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.
ServeryWebsupport, s.r.o. (Zákazníci z EU) Servery LiveAgent jsou hostovány v zařízeních splňujících požadavky Tier III+ nebo IV nebo PCI DSS, SSAE-16 nebo ISO 27001. Zařízení datových center jsou napájena redundantním napájením, každé s UPS a záložními generátory.

Další dílčí zpracovatelé

Společnost LiveAgent využívá k poskytování svých služeb určité dílčí zpracovatele. Za účelem poskytování příslušných funkcí mohou tito dílčí zpracovatelé přistupovat k údajům služby.

SlužbaQuality Unit, LLC Společnost Quality Unit, LLC je členským subjektem Quality Unit. Společnost Quality Unit, LLC funguje jako dílčí zpracovatel pro poskytování služby LiveAgent.
SlužbaQuality Unit Ukrajina Quality Unit Ukrajina funguje jako subdodavatel pro poskytování služby LiveAgent.
SlužbaTwilio, Inc. Společnost LiveAgent používá Twillio jako svého poskytovatele VoIP.

Subdodavatelé

Aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost služeb zákazníkům, spolupracuje společnost LiveAgent se subdodavateli, kteří mohou mít přístup k údajům o službách. Všichni subdodavatelé mají uzavřené smlouvy a musí dodržovat bezpečnostní pokyny, z nichž jeden je přístup k těmto údajům pouze s předchozím souhlasem zákazníka. 

Související články
LiveAgent je komplexní software helpdesku nabízející podporu pro správu zákazníků. Pomáhá zvýšit efektivitu a zlepšit komunikaci se zákazníky.

Helpdesk software & live chat LiveAgent

LiveAgent je komplexní software helpdesku nabízející podporu pro správu zákazníků. Pomáhá zvýšit efektivitu a zlepšit komunikaci se zákazníky.

Zákaznický servis založený na AI. LiveAgent nabízí komunikační nástroje, integrace a recenze chatu, VoIP a podpory pro zákazníky.

Zákaznický servis založený na AI

Zákaznický servis založený na AI. LiveAgent nabízí komunikační nástroje, integrace a recenze chatu, VoIP a podpory pro zákazníky.

Videos - Sprava Ocekavani

Správa očekávání

Videos - Sprava Ocekavani

Videos - Jak Nastavit Odmeny A Odznaky V Liveagent

Jak nastavit odměny a odznaky v aplikaci LiveAgent

Videos - Jak Nastavit Odmeny A Odznaky V Liveagent

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo