LiveAgent verze 5.29 – Přinášíme nové zajímavé funkce
Blog

LiveAgent verze 5.29 – Přinášíme nové zajímavé funkce

Alexander Šípka

Alexander Šípka


Poslední změna August 22, 2022 v 6:02 pm

Naše nejnovější aktualizace helpdesk systému LiveAgent přináší nové zajímavé funkce, nový migrační plugin a další řadu oprav a vylepšení stávajících funkcí. Jednou z nejvýznamnějších aktualizací je náš nový plugin pro migraci. Všichni zákazníci, kteří chtějí migrovat svá data z Intercomu do LiveAgentu, tak mohou učinit samostatně pomocí jednoduchého přepínače v naší konfiguraci. Stačí v konfiguraci LiveAgent v sekci Pluginy najít plugin Intercom a vaše data budou migrována do služby LiveAgent.

Nyní se podíváme na další nové funkce a vylepšení dostupné v aktualizaci LiveAgent 5.29.

Nové funkce v aktualizaci 5.29

Vytváření vlastních rolí

Uživatelé s plánem all-inclusive mohou od nynějška vytvářet vlastní role v systému LiveAgent a lépe specifikovat povinnosti jednotlivých agentů. Nejdůležitějším přínosem této funkce je možnost konkrétnější správy oprávnění. Můžete omezit nebo otevřít části helpdesk softwaru LiveAgent konkrétním agentům a efektivně tak řídit odpovědnost za různé pracovní povinnosti.

Plánovač telefonních hovorů

V současné době jsme přidali novou funkci – plánování telefonních hovorů. Pomocí ní můžete definovat časy, kdy jste k dispozici pro hovory na konkrétních zařízeních. Místo ručního zapínání a vypínání hovorů na začátku nebo na konci směny můžete jednoduše vybrat časy a data v kalendáři. Podívejte se na tuto novou funkci ve svém hlasovém statusu (ikona telefonu v pravém horním rohu účtu LA).

Obrázek ukazující, kde v aplikaci LiveAgent najdete novou funkci plánovače telefonních hovorů
Funkce plánovače telefonních hovorů

Nová vylepšení v LiveAgent 5.29

“Odpovědět” a “Odpovědět všem” v tikech

Do kontextové nabídky zpráv tiketů v LiveAgent jsme přidali možnosti “Odpovědět” a “Odpovědět všem”. Toto vylepšení vám poskytne lepší a flexibilnější možnosti komunikace v našem systému ticketingu.

Zobrazení SLA v tiketech

Starší verze služby LiveAgent nutily uživatele procházet zprávy, aby zjistili, která úroveň SLA byla použita nejpozději. Informace o úrovni SLA jsme v ticketingu opravili, abyste je mohli snadno najít. Informace o úrovni SLA naleznete v rámci vyhrazené karty v pravém panelu u každého otevřeného tiketu.

Obrázek ukazující, kde najdete úrovně SLA v jednotlivých zprávách po aktualizaci 5.29
Aktualizace úrovně SLA v tiketech

Přepnutí na formát data ISO

V předchozí verzi LiveAgent se v protokolu komunikace pro e-mailové účty používal americký formát času (MM/DD/RRRR). Protože ne všichni naši zákazníci jsou ze zemí, které tento formát používají, rozhodli jsme se přejít na formát data ISO (RRRR-MM-DD hh:mm:ss).

Nové opravy a vylepšení

Chyba pluginu Salesforce

Náš plugin Salesforce při pokusu o načtení dat vykázal chybu. Tohoto problému jsme si všimli a v nové verzi LiveAgent jsme jej okamžitě odstranili. Plugin Salesforce nyní funguje správně.

Chyba designu pluginu WooComerce

Tento problém nesouvisel s funkčností, ale s designem. Při pokusu nastavit oddělovač mezi informacemi o zákazníkovi a tiketem na nejvyšší možný bod se text s informacemi zakódoval, takže byl špatně čitelný nebo nečitelný. Tento problém byl vyřešen v aktualizaci 5.29.

Problém s odesláním tiketu do znalostní báze

Někteří z vás se mohli setkat s problémem při pokusu o vytvoření a odeslání tiketu pomocí formuláře pro odeslání tiketu ve znalostní databázi. Namísto správné funkce systém zobrazoval chybu. V nové aktualizaci jsme tento problém opravili a odesílání tiketů ve znalostní bázi bude fungovat bez problémů.

Obrázek znázorňující problém s odesíláním tiketů znalostní báze v předchozích verzích LiveAgent
Problém s odesíláním KB v předchozí verzi LiveAgent

Problémy s odstraňováním nepoužívaných kontaktů

Při odstraňování nepoužívaných kontaktů jsme zaznamenali problém. Tato funkce v určitých případech nefungovala a systém kontakty neodstranil, i když si to uživatelé zvolili. Tento problém jsme opravili a mazání kontaktů bude fungovat správně.

Problém s dlouhými adresami URL v poznámkách

Všimli jsme si problému s adresami URL v poznámkách k tipům LiveAgent. Systém upravoval dlouhé adresy URL, zejména adresy URL obsahující e-mailové adresy. Tento problém způsoboval, že na adresu URL nebylo možné správně kliknout. V nové aktualizaci jsme tento problém opravili.

Zobrazení zdroje chybových e-mailových zpráv

Každý tiket v našem ticketovacím systému má možnost zobrazit zdroj zprávy v kontextovém menu. Narazili jsme na chybu, kdy uživatelé po sloučení dvou tiketů nemohli zobrazit zdroj zprávy. Tento problém byl v aplikaci LiveAgent 5.29 odstraněn.

Obrázek zobrazující chybu zdroje e-mailu po sloučení dvou tiketů, což byl problém v předchozích verzích LiveAgent.
Chyba zdroje e-mailu v předchozí verzi

Odesílání více zpráv omylem

Uživatelé aplikace LiveAgent s tmavým nebo bílým motivem si mohli všimnout chyby, která způsobovala možnost opakovaného odeslání zprávy vícenásobným kliknutím na tlačítko odeslat. Systém jednoduše pokračoval v odesílání zprávy, pokud uživatel stále klikal na tlačítko odeslat. Tato chyba byla v aplikaci LiveAgent 5.29 odstraněna.

Konzistentní pořadí ovládacích tlačítek tiketu

Měli jsme nesrovnalost v návrhu mezi tikety Nový/Otevřený a Odpovězený. Pořadí ovládacích tlačítek (Přenést, Vyřešit, Více) nebylo mezi tikety s různými stavy konzistentní. Toto jsme upravili a tuto nesrovnalost, odstranili.

Záporná doba trvání chatu a fronty

Někteří uživatelé služby LiveAgent vidí dobu trvání chatu se zápornou hodnotou. Je to proto, že uplynulý čas závisí na místním systémovém čase, který může být zákazníkem nastaven ručně. K chybě došlo, když byl místní systémový čas kratší než čas vytvoření konverzace. Tento problém byl vyřešen a doba chatu se již nebude zobrazovat se zápornými hodnotami.

Obrázek zobrazující chybu se zápornými časovými hodnotami během chatových relací v předchozích verzích LiveAgent
Chyba záporné délky chatu

Neodeslané e-maily po odstranění e-mailových účtů

Když správce účtu LiveAgent odstranil některé e-mailové účty, mohl si všimnout problému s neodeslanými e-maily. Tyto e-maily se po odstranění e-mailového účtu, z něhož měly být odeslány, ale před akcí odstranění nebyly odeslány, zasekly ve stavu čekání. Tento problém jsme vyřešili tak, že jsme v nové aktualizaci tyto e-maily označili chybou, místo aby zůstaly v režimu čekajících.

Problém se zobrazením tlačítka chatu v systémech iOS a Android

Přepis chatu je na vyžádání zaslán na e-mailovou adresu zákazníka. Součástí přepisu chatu je také tlačítko pro zobrazení chatu, které zákazníka přenese na zákaznický portál. Toto tlačítko nefungovalo správně při klepnutí na něj při používání zařízení se systémy iOS a Android. Tento problém jsme vyřešili v aktualizaci 5.29.

Obrázek zobrazující prázdný přepis chatu kvůli chybě v předchozích verzích služby LiveAgent
Chyba přepisu prázdného chatu

Zůstaňte s námi ať vám neuniknou další novinky

V blízké budoucnosti nás čeká spousta dalších novinek, takže zůstaňte naladěni na náš další příspěvek věnovaný novinkám, na blogu. Naši vývojáři v současné době pracují na další aktualizaci, která přinese spoustu nových vylepšení a možná i několik nových funkcí a vlastností.

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.