• Šablony
 • E-mailové šablony pro resetování hesla

E-mailové šablony pro resetování hesla

V současné digitální době máme všichni mnoho účtů na různých platformách, portálech, pracovních prostorech atd. V ideálním světě by si uživatelé měli pro každý účet zvolit jiné heslo, aby se zabránilo zneužití a hackerským útokům. Mnoho uživatelů však má problémy s přístupem ke svým účtům, protože svá hesla zapomínají. Někteří uživatelé zapomínají svá hesla, i když pro každý účet používají stejné heslo. 

Proto je důležité, aby byl proces bezproblémový jak pro uživatele, tak pro pracovníky zákaznického servisu. Toho lze dosáhnout automatizací procesu. Pro váš tým podpory to bude znamenat změnu, protože se bude moci soustředit na složitější úkoly, a ne na resetování hesel.

Nejlepším a nejefektivnějším způsobem automatizace procesu resetování hesel je jejich zasílání e-mailem. 

E-mail pro obnovení hesla LiveAgent
Příklad e-mailu pro obnovení hesla

Co je to e-mail o obnovení hesla?

E-mail o obnovení hesla je zpráva zaslaná uživateli, který má problémy s přihlášením ke svému účtu na zákaznickém portálu. E-mail obsahuje jeho e-mailové nebo přihlašovací údaje a odkaz, který ho přesměruje na zabezpečenou stránku, kde si může změnit heslo E-mail s žádostí o reset hesla může být vyvolán uživatelem, který má problémy s přihlášením a zvolí možnost “změnit si heslo”, nebo systémem, který zjistí, že se někdo opakovaně neúspěšně pokusil o přístup ke svému účtu.

Obvykle se jedná o krátký e-mail, který příjemce informuje o tom, že někdo požádal o resetování hesla, a popisuje, jaké kroky by měl podniknout, aby si mohl nastavit nové heslo.

Z bezpečnostních důvodů by tento e-mail měl obsahovat také jednu větu jako “ověřovací zprávu“. Měla by také informovat příjemce, aby e-mail ignoroval, pokud nepožádal o obnovení hesla.

Příklady předmětů e-mailů pro reset hesla

 • [zákaznický portál] obnovení hesla
 • Váš odkaz pro obnovení hesla
 • Potřebujete obnovit heslo?
 • Zde je vaše nové heslo pro [zákaznický portál]
 • Vaše nové heslo je vzdáleno jen několik kliknutí
 • Zapomněli jste své heslo?
 • Obnova vašeho hesla
 • Obnovení hesla
 • [jméno], tento e-mail vám pomůže obnovit vaše heslo.
 • Výběr nového hesla k účtu [zákaznický portál]
 • Změna hesla pro [zákaznický portál]

Nápady na šablonu e-mailu pro obnovení hesla

Šablona e-mailu pro resetování hesla 1


Trouble signing in?

Resetting your password is easy.

Just press the button below and follow the instructions. We’ll have you up and running in no time.
[buton]

If you did not make this request then please ignore this email.


Šablona e-mailu pro resetování hesla 2


Need to reset your password?

Use your secret code!

[code]

Click on the button below and enter the secret code above.
[button]

If you did not forget your password, you can ignore this email.


Šablona e-mailu pro resetování hesla 3


Hi [name],

There was a request to change your password!

If you did not make this request then please ignore this email.

Otherwise, please click this link to change your password: [link]


Šablona e-mailu pro resetování hesla 4


It seems like you forgot your password for [customer portal]. If this is true, click the link below to reset your password.

Reset my password [link]

If you did not forget your password, please disregard this email.


Šablona e-mailu pro resetování hesla 5

Hello [name],

Somebody requested a new password for the [customer portal] account associated with [email].

No changes have been made to your account yet.

You can reset your password by clicking the link below:

If you did not request a new password, please let us know immediately by replying to this email.

Yours,
The [company] team


Šablona e-mailu pro resetování hesla 6


Hi [name],

You recently requested to reset the password for your [customer portal] account. Click the button below to proceed.

[button]

If you did not request a password reset, please ignore this email or reply to let us know. This password reset link is only valid for the next 30 minutes.

Thanks, the [customer portal] team


Šablona e-mailu pro resetování hesla 7


Please use the following link to reset your password: [link]

If you did not request a password change, please feel free to ignore this message.

If you have any comments or questions don’t hesitate to reach us at [email to customer portal support team]

Please feel free to respond to this email. It was sent from a monitored email address, and we would love to hear from you.


Šablona e-mailu pro resetování hesla 8


Hey there,

Someone requested a new password for your [customer portal] account.

[button]

If you didn’t make this request, then you can ignore this email 🙂

Ready to put our password reset email templates to use?

LiveAgent is the most reviewed and #1 rated ticketing software for small to medium-sized businesses. Try automating password reset emails today with our free 14-day trial. No credit card required.

Frequently asked questions

Kdy byste měli odeslat e-mail o obnovení hesla?

E-mail s žádostí o obnovení hesla musíte odeslat ihned poté, co uživatel zákaznického portálu požádá o obnovení hesla. Pokud uživatel musí na e-mail s obnovením hesla čekat příliš dlouho, bude si myslet, že se něco pokazilo, a zůstane bez přístupu k zákaznickému portálu.

Jak dlouhé by měly být e-maily o obnovení hesla?

E-mail o obnovení hesla by měl být velmi stručný a výstižný. Měl by mít pouze tři až čtyři řádky. Informujte uživatele o tom, co musí udělat, aby si mohl obnovit heslo, a nepřidávejte žádné zbytečné informace. Používejte jednoduchý jazyk. Pokud má příjemce provést určitou akci, měl by přesně vědět, co se od něj očekává.

Měly by být v každém e-mailu o obnovení hesla uvedeny určité informace?

Ano, ve zprávě o obnovení hesla by mělo být vždy uvedeno něco jako “Pokud jste o nové heslo nežádali, ignorujte prosím tuto zprávu” nebo “Pokud jste to nebyli vy, kdo vyvolal tuto žádost o obnovení hesla, dejte nám okamžitě vědět odpovědí na tento e-mail.” Je opravdu důležité tuto informaci uvést, protože phishingové žádosti o reset hesla mohou být použity k nabourání se do účtů zákazníků, takže by si měli být tohoto rizika vědomi.

Zpět na šablony Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.