Hlasové uživatelské rozhraní

Co je hlasové uživatelské rozhraní?

Hlasové uživatelské rozhraní (či VUI) se používá k interakci se zařízením prostřednictvím hlasových příkazů. VUI nabízí řešení pro únavu z obrazovky, která je pro mnoho lidí skutečným problémem, neboť umožňuje úplné ovládání aplikací a zařízení bez nutnosti dívat se na displej.

VUI využívá technologii rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka k převodu řeči uživatele na příkazy. Poskytuje kompletní hands-free ovládání. Uživatelům pomáhá například při řízení nebo vaření, protože mohou hlasem vyhledat jakoukoliv potřebnou informaci. Ocení ho i lidé se zdravotním postižením, neboť umožňuje ovládat zařízení pouze pomocí řeči bez nutnosti fyzické interakce.

Příklady VUI

Nejznámější hlasovou umělou inteligenci používá “velká pětka” technologických společností – Microsoft, Apple, Google, Meta (dříve Facebook) a Amazon. Mnoho technicky zdatných uživatelů již zná populární hlasové asistenty, jako je Alexa od Amazonu nebo Siri od Applu.

V posledních letech už ale VUI není vyhrazeno pouze technologickým gigantům. Díky oblíbenosti mezi zákazníky se najde stále více společností, které vyvíjejí vlastní verze VUI.

Druhy VUI zařízení

Mezi různé druhy zařízení pro hlasové uživatelské rozhraní se řadí například:

 • chytré telefony

 • laptopy, stolní počítače

 • nositelné – chytré hodinky

 • zvukové systémy, chytré reproduktory, chytré televizory

Druhy VUI zařízení - App - Uploads - 2020 - 02 - Undraw Mobile Application Mr4r.svg

VUI v prostředí zákaznické služby

The most common type of voice user interface in customer service is IVR (Interactive voice response). It is an automated phone system that employs speech recognition technology to interact with callers. IVR makes it possible to resolve customer queries without the need to talk to an actual customer care representative. This makes it easier for customers to resolve their issues avoiding long wait times. Customer service agents also benefit from this system, because if they don’t have to address simple questions repeatedly and they can focus on more demanding tasks.

IVR systém

Jak navrhnout hlasové uživatelské prostředí

Zde je několik kroků, které je třeba mít na paměti při navrhování hlasového uživatelského rozhraní:

Provedení uživatelského průzkumu

Je třeba zjistit, na uživatele jakých zařízení se zaměřujete. Jakmile znáte publikum, které si váš produkt koupí, můžete určit vlastnosti a schopnosti, jimiž vaše VUI zařízení musí disponovat.
Amazon Alexa je skvělým příkladem pochopení osobnosti uživatelů daného zařízení a následného poskytnutí všeho, co si uživatelé žádají. Zahrnuje širokou škálu možností od informování o počasí až po ovládání chytrých zařízení.

Seznámení se s anatomií hlasových příkazů

Když uživatel zadá asistentovi na bázi umělé inteligence příkaz, celý proces se skládá ze tří prvků:

 • záměr – Jde o cíl hlasového příkazu uživatele. Záměr může být buď vysoce specifický – například požadavek na přehrání určité skladby, nebo málo specifický – zadání neurčitějšího vstupu, takže umělá inteligence musí klást doplňující otázky.

 • formulace – Jde o způsob, jakým uživatel vyjádří hlasový příkaz, aby spustil určitou akci.

 • časový údaj – Jedná se o nepovinnou či povinnou proměnnou v hlasové interakci. Pokud si chce například uživatel rezervovat hotelový pokoj na konkrétní datum, bude ono datum časovým údajem.

Provedení analýzy konkurence

Při navrhování VUI se vždy podívejte na způsoby, jakými konkurence implementuje automatické rozpoznávání řeči a hlasové technologie do svých produktů. To vám pomůže navrhnout svůj produkt tak, aby řešil bolestivé body zákazníků, které konkurence neřeší.

Testování vašeho produktu

Testování řečového rozhraní a hlasového designu. Proveďte několik testů, ať už v rámci své společnosti nebo s externími pracovníky. Je nutné dbát na to, aby hlasová interakce probíhala přirozeně. Nikdo nechce mít pocit, že mluví s robotem, takže se musíte ujistit, že vaše zařízení VUI napodobuje skutečnou lidskou konverzaci.

5 zásad dobrého VUI

Poskytnout uživatelům úplnou kontrolu nad svým zařízením bez nutnosti fyzické interakce je úkol věru nelehký.

Podívejme se na několik zásad, které je třeba při navrhování VUI dodržovat.

 • dobře popsané cílové publikum – VUI produkt, který uspokojí potřeby cílového publika, dosáhne většího uživatelského zapojení a udržení zákazníků.

 • proces zaškolení uživatele – Vzdělávání uživatelů pomáhá zákazníkům přizpůsobit se hlasovému ovládání.

 • fyzické prvky – Zařaďte do VUI zařízení některé fyzické prvky, například tlačítko zapnutí/vypnutí, abyste poskytli i jiný způsob interakce se zařízením, než je řečové rozhraní.

 • mapování průběhu konverzace – zkoumejte průběh konverzace, abyste usnadnili navigaci ve svém hlasovém uživatelském rozhraní. Uživatelé mohou být například zmateni a frustrováni, když IVR uvádí příliš mnoho možností, ze kterých si mohou vybrat.

 • vrstvený design – hlasová interakce mezi uživatelem a zařízením by měla být vzájemnou konverzací.

Toto jsou pouze základní tipy, které zdaleka nereflektují vše, co je potřeba pro navržení spolehlivého VUI zařízení. Je třeba zaměřit se na potřeby vaší uživatelské základny a podle ní svůj VUI produkt navrhnout. Požádejte své uživatele o zpětnou vazbu, naslouchejte jejich zkušenostem s produktem a analyzujte jejich chování. Takto budete schopni vytvořit produkt, který bude pro vaše zákazníky příjemný a užitečný. 

Hlasové uživatelské rozhraní - Hlasový asistent

Výhody VUI

Kompletní hands-free zážitek

V momentě, kdy zazvoní telefon, ale uživatel ho nemůže zvednout a přiložit k uchu, může být VUI záchranou. Kromě toho se technologie hlasového vyhledávání běžně používá v domácím i firemním prostředí.

Dostupnost

VUI je skvělou volbou pro osoby s tělesným postižením. Lidem se zrakovým postižením totiž přečte jakýkoliv text, přičemž neslyšící naopak ocení převod mluvených zpráv do textové podoby. Pro mnoho lidí s postižením je fyzická interakce se zařízením náročná. Proto jsou nástroje VUI nezbytné pro jejich každodenní úkony.

Rychlost

Jednoduše řečeno, je to mnohem rychlejší než psaní. Navíc je mnohem snazší říct Google asistentovi, aby zhasl světla v ložnici, když už ležíte v posteli.

Multitasking

Virtuální asistenti, jako je Google Home, umožňují uživatelům ovládat tisíce chytrých zařízení od televizí, rychlovarných konvic až po mikrovlnné trouby atd.

Ilustrace multitaskingu

Flexibilita

Hlasový příkaz lze zadat různými způsoby, a přesto dosáhnete požadovaného výsledku.

Nevýhody VUI

Soukromí

Při používání zařízení VUI může výrobce sledovat a shromažďovat vaše soukromé údaje. Amazon Alexa a Google Home čelily několika obviněním, že odposlouchávaly soukromé konverzace uživatelů.

Cena

Chytrá domácí zařízení, která umožňují interakce s virtuálními asistenty, bývají velice drahá. Rovněž je třeba myslet i na vyšší účet za elektřinu, který může jít s těmito zařízeními ruku v ruce.

Hlasoví asistenti mohou stát hodně peněz

Náročnost vývoje

Přestože jsou VUI zařízení na vzestupu, jejich vývoj je stále ještě obtížným úkolem. Při tvorbě VUI produktu musí návrháři překonat celou řadu překážek, například problém s přízvuky, šum v pozadí, hlasové nuance atd.

Stand out from your competitors with a strong customer service culture

If you are looking for help desk system with plenty of useful features and integrations, LiveAgent may be the one for you!

Frequently asked questions

Co je hlasové uživatelské rozhraní?

Jde o technologii na rozpoznání hlasu, která uživatelům umožňuje interagovat se svým zařízením prostřednictvím hlasových příkazů. Umožňuje hands-free ovládání a zajišťuje kompletní kontrolu nad různými chytrými zařízeními. Hlasové uživatelské rozhraní (VUI) je v posledních letech hojně využíváno. Nejznámějšími příklady virtuálních asistentů využívajících technologii VUI jsou Cortana od společnosti Microsoft, Alexa od Amazonu a Siri od společnosti Apple.

Jak hlasové rozhraní funguje?

VUI je kombinací různých technologií umělé inteligence a strojového učení. Patří mezi ně automatické rozpoznávání řeči, rozpoznávání jmenných entit a syntéza řeči. Technologie VUI rozumí příkazům uživatelů a odpovídá prostřednictvím zařízení VUI.

Jak používat hlasovou technologii k řešení zákaznických problémů?

Jako příklad uveďme dlouhé čekací doby v call centrech zákaznické péče. Skvělým způsobem, jak tento problém vyřešit, je použít systém interaktivní hlasové odpovědi (IVR). Jedná se o firemní telefonní funkci, která komunikuje s volajícími a dává jim na výběr prostřednictvím nabídky. Každý produkt VUI je navržen tak, aby řešil určité bolestivé body zákazníků. Díky analýze uživatelské základny daného produktu mohou návrháři poskytnout to nejlepší řešení různých problémů, se kterými se zákazníci mohou setkat.

Zpět na Slovník Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo