Digitální transformace

Co je proces digitální transformace?

Digitální transformace podnikání je proces zavádění digitálních technologií do všech oblastí podnikání s cílem zvýšit efektivitu a výkonnost a poskytnout zákazníkům vyšší hodnotu.

Data (např. internet věcí, Big Data atd.) hrají klíčovou roli v iniciativách digitální transformace, protože poskytují poznatky pro zdokonalení rozhodovacích procesů, řízení změn a překonávání konkurence.

Proč je digitální transformace firmy důležitá?

Digitální transformace je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti. Digitální inovace jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj nových zdrojů příjmů, transformaci obchodních modelů a zlepšení zákaznické zkušenosti.

K ekonomickému růstu vedou také inovace v podnikání a technologická narušení. Proto je ekonomie inovací pro dnešní podnikatelské prostředí naprosto relevantní.

Díky zrychlení inovací, úspěšné transformaci a novým zdrojům příjmů může celková ekonomika exponenciálně růst, což povede k dalším inovacím a kulturním změnám.

Jak digitální technologie transformují firmy?

Digitální technologie mohou změnit způsob, jakým podniky vytvářejí hodnotu. Mohou pomoci transformovat současné obchodní modely ve všech odvětvích, čímž urychlí expediční procesy a budou lépe sloužit zákazníkům.

Například společnosti v odvětví pojišťovnictví mohou implementací internetu věcí a prediktivní analýzy vylepšit svůj provozní model. Mohou poskytovat pojistníkům služby s přidanou hodnotou, jako je zpětná vazba od řidičů, a nabízet jim snížení pojistného. Na druhé straně společnosti ve výrobním průmyslu mohou odstranit neefektivitu dodavatelského řetězce, snížit náklady a začít se orientovat na zákazníka.

Aby však podniky uspěly, musí překonat problémy digitální transformace, jako je nedostatek IT dovedností, špatně definovaná strategie, špatné řízení organizačních změn a neefektivní správa dat.

Start your digital transtormation today

LiveAgent can help you meet customer demands and therefore improve your business. Curious about all the opportunities?

Prvky digitální transformace

Klíčové prvky digitální transformace zahrnují:

 • Digitální technologie
 • Integrace dat
 • Optimalizace firemních procesů
 • Správa firemních procesů
 • Agilní řízení
 • Řízení změn
 • Transformační vedení
 • Zákaznická a uživatelská zkušenost

Účinná strategie, která zohledňuje všechny tyto prvky, může pomoci uspokojit poptávku zákazníků a překonat jejich očekávání.

Jak začít s digitální transformací firmy?

Úspěšné iniciativy digitální transformace využívají rámec digitální transformace, který plánuje všechny prvky transformace.

Aby se vám projekty digitální transformace vyplatily, začněte posouzením svých možností a sladěním cílů s obchodními cíli. Spolupracujte s IT oddělením, vrcholovými manažery a dalšími zúčastněnými stranami při výběru strategických partnerů pro implementaci softwarových řešení, jako je například helpdesk software.

Zajistěte vícekanálovou digitální zkušenost, zaměřte se na zákazníky a udržujte zaměstnance na stejné vlně ve všech digitálních záležitostech.

Plán digitální transformace

Plán digitální transformace je plánem, jak provést změnu v celé organizaci. Plán každé společnosti je jedinečný, ale skládá se z těchto fází:

 • Určení hodnoty – sestavení vedoucího týmu, stanovení cílů a zajištění investic do digitální transformace

 • Provedení – spuštění iniciativ v oblasti zákaznické služby, zřízení digitální jednotky na podporu agility a budování digitální kultury.

 • Rozšiřování – spouštění digitálních iniciativ s rychlou návratností, zlepšování systémů a dovedností a zavádění nového agilního obchodního modelu v celé společnosti.

Příklady digitální transformace

V každém odvětví existuje více než jeden lídr digitální transformace. Například společnost vyrábějící spotřební zboží může využívat technologie ke sledování cen řízených umělou inteligencí nebo ke sledování automatizovaných procesů.

Mezi nejvýznamnější technologické společnosti, které si tento inovativní postup osvojily, patří Microsoft se svým cloudovým síťovým systémem a Honeywell s novými softwarovými řešeními.

Mezi další úspěšné příklady digitální transformace patří společnosti Target, Best Buy, Nike, Experian, Netflix, ManpowerGroup, Home Depot, Hasbro a mnoho dalších.

Skončí někdy digitální transformace?

Digitální transformace je nikdy nekončící proces, protože se neustále objevují nové technologie a každá fáze transformace odhaluje nové příležitosti ke zlepšení.

Trh se neustále vyvíjí a přináší nové trendy, které je třeba sledovat a udržet si konkurenceschopnost. Mění se i chování a očekávání spotřebitelů, což vyžaduje další modernizaci ve všech oblastech podnikání.

Hlavní role při digitální transformaci

Hlavní role při digitální transformaci mají:

 • Transformační lídři
 • Techničtí inženýři
 • Projektoví manažeři
 • Datoví architekti
 • Odborníci na uživatelskou a zákaznickou zkušenost
 • Finanční analytici
 • Bezpečnostní a compliance specialista

Jak zjistím, zda je digitální transformace úspěšná?

Mezi klíčové faktory úspěšné transformace patří:

 • Znalí vedoucí pracovníci, kteří řídí pozitivní změny
 • Nové, agilní způsoby práce
 • L&D příležitosti pro zlepšování talentu
 • Integrace každodenních digitálních nástrojů s dalším softwarem
 • Vylepšená komunikace přes platformy zákaznické služby
 • Lepší vztahy se zákazníky
 • Loajální zákaznická základna

Rámec digitální transformace

Rámec digitální transformace je považován za referenční bod, který pomáhá podnikům řídit změny.
Vezměme si například rámec digitální transformace společnosti AIMultiple.

Zdroj obrázku

Je to plán klíčových strategií pro přechod na digitální technologie a optimalizaci interních procesů. Existence rámce je nejdůležitější z toho důvodu, abyste se vyhnuli nástrahám digitální transformace (např. odporu ke změnám a špatnému vedení) a zajistili její přijetí v celé společnosti.

Strategie digitální transformace

Strategie digitální transformace je akční plán pro využití technologií ke změně obchodních modelů, zlepšení procesů a poskytování vyšší hodnoty spotřebitelům.

Vypracování účinné strategie vyžaduje:

 • Posouzení organizační struktury a firemní kultury
 • Zhodnocení dovedností zaměstnanců
 • Identifikace nedostatků v dovednostech
 • Mapování firemních procesů
 • Identifikace neefektivity a příležitostí
 • Analýza zákaznické zkušenosti
 • Stanovení cílů
 • Vytvoření plánu digitální transformace

Use the best strategy

LiveAgent can help you improve you processes and deliver more value to your consumers. Are you interested?

Frequently asked questions

Co je proces digitální transformace?

Digitální transformace je proces integrace digitálních technologií do všech aspektů podnikání s cílem zlepšit provoz, přizpůsobit se změnám na trhu a zlepšit zkušenosti zákazníků.

Proč je pro firmy digitální transformace důležitá?

Je zcela zásadní pro udržení relevance a konkurenceschopnosti, otevření nových příležitostí k příjmům a podporu ekonomického růstu.

Jak digitální technologie transformují firmy?

Umožňují jim optimalizovat procesy, být agilnější, poskytovat spotřebitelům větší hodnotu a dosahovat většího zisku.

Jaké jsou prvky digitální transformace?

Prvky digitální transformace zahrnují integraci technologií a dat, optimalizaci a řízení podnikových procesů, agilitu celé společnosti, řízení změn, transformační vedení a zkušenosti zákazníků.

Jak začít s digitální transformací ve firmě?

Zhodnoťte své současné digitální možnosti, stanovte si cíle v souladu s vašimi obchodními cíli, najděte strategické partnery pro digitalizaci a zajistěte, aby vaši zaměstnanci disponovali vhodnými dovednostmi. Zaměřte vše na potřeby zákazníků a vybudujte ten pravý digitální ekosystém pro zlepšení provozu a zákaznické zkušenosti.

Jak sestavit plán digitální transformace?

Zaměřte se na tři fáze: definování hodnoty, realizaci a rozšiřování. Sestavte tým vedoucích pracovníků, spusťte iniciativy, pěstujte digitální kulturu a průběžně zlepšujte dovednosti a systémy.

Jaké jsou příklady digitální transformace?

Nejběžnějším příkladem digitální transformace je zavedení umělé inteligence (např. chatboty s umělou inteligencí). Dalšími příklady jsou samoobslužná školení pro prodejce, možnosti svépomoci pro spotřebitele, sledování automatizovaných procesů a sledování cen řízených umělou inteligencí.

Skončí někdy digitální transformace?

Digitální transformace je nikdy nekončící proces. Alespoň by měla být. Vždy je co zlepšovat a neustálý technologický pokrok přináší další možnosti optimalizace a zefektivnění služeb.

Jaké role jsou při digitální transformaci nezbytné?

Mezi nezbytné odborníky v týmu digitální transformace patří projektoví manažeři, vedoucí pracovníci, techničtí inženýři, datoví architekti, specialisté na bezpečnost a dodržování předpisů, odborníci na uživatelskou a zákaznickou zkušenost a finanční investoři.

Jak poznat, zda digitální transformace funguje?

Pokud denně používáte digitální nástroje pro interní i externí komunikaci, vedete agilnější firmu, máte digitálně zdatné vedoucí pracovníky a spokojenější a loajálnější zákazníky, pak vaše iniciativa funguje.

Zpět na Slovník Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo