Odchozí prodej

Co je odchozí prodej?

Jedná se o součást prodejního cyklu, kdy firma kontaktuje potenciální zákazníky za účelem nabídky produktů či služeb. Využívá se k němu cold calling (studené kontakty), studené e-maily či social selling (budování vztahů s prospekty přes sociální sítě). Prospekty obvykle kontaktují obchodní zástupci. Primárním cílem odchozího prodeje je vytvářet pro firmu nové potenciální leady.

Hlavním rozdílem mezi odchozím a příchozím prodejem je způsob, jakým společnost láká zákazníky. Jak už jsme řekli, odchozí prodej zahrnuje kontaktování potenciálních zákazníků obchodním zástupcem. Příchozí prodej spoléhá na obsahový marketing, marketing sociálních sítí a SEO. Jinými slovy, příchozí prodej závisí na tom, že potenciální zákazník už vaši značku zná – příchozí lead.

Zákaznická služba na sociálních sítích v LiveAgentu

Chcete-li vytvářet co nejvíce leadů, můžete kombinovat oba tyto přístupy. Nejprve můžete využít příchozí strategie, jako je obsahový marketing, a následně začlenit techniky odchozího prodeje, jako například budování vztahů přes sociální sítě. 

Kroky procesu odchozího prodeje

  • identifikace potenciálních leadů – Proveďte průzkum trhu a vytvořte profil ideálního kupce. 

  • lead generation – Leady lze vytvářet různými způsoby, například pomocí softwaru pro odchozí prodej, outsourcingem třetí strany, která je bude vytvářet za vás, zakoupením databáze či ručním generováním leadů. 

  • vyhodnocení leadů – Rozhodněte, které leady jsou pro vaše produkty či služby vhodné. 

  • prodejní hovor – V tomto bodě obchodní zástupci představí vaše produkty a služby. 

  • uzavření smlouvy – Měli byste mít úspěšně uzavřenou smlouvu a nového platícího zákazníka.

  • follow-up – Velice důležitý krok, který pomáhá budovat silné vztahy se zákazníky. 

Manažer prodeje

Jak zvýšit odchozí prodeje kontaktního centra?

Pojďme se podívat na několik strategií, které vám pomohou zvýšit prodej a příjmy pomocí různých taktik odchozího prodeje.

Stanovení kritérií pro potenciální kupce

Při vytváření profilu ideálního zákazníka buďte co nejkonkrétnější. Jasně definujte svůj cílový trh a zmapujte cesty zákazníka. 

Stanovení cílů

Když dojde na kontaktní centra, vašim největším přítelem jsou ukazatele KPI. Zaměřte se na jasné stanovení cílů s ohledem na svůj rozpočet.

Manažer úspěchu zákazníků

Vytvoření plánu na oslovení zákazníků

Stanovte pracovní postupy, kterých by se vaši obchodní zástupci měli při kontaktování potenciálních zákazníků držet.

Zapojení potenciálního zákazníka

Ceněnou a nákladově výhodnou metodou pro zapojení potenciálního zákazníka je e-mailový marketing. Rovněž zvažte používání live chatu. Pro bezproblémovou integraci live chatu s vašimi webovými stránkami můžete využít LiveAgent

Sběr dat

Čím víc toho o svých leadech víte, tím lépe pro vaši firmu. S detailnějšími informacemi budete schopni vytvořit přesně cílené kampaně, které vám pomohou přeměnit potenciální zákazníky v platící zákazníky.

Analýza

Nepodceňujte důležitost analýzy reportů a měření metrik pro kontaktní centrum

Funkce analytického přehledu v softwaru pro zákaznickou službu - LiveAgent

Support your customers proactively by reaching out to them

LiveAgent can help you improve the efficiency and productivity of your customer support teams, and boost customer satisfaction.

Frequently asked questions

Co znamená proces odchozího prodeje?

Odchozí prodej je proces, při kterém firmy - obvykle obchodní zástupci - kontaktují prospekty za účelem nabídky služeb či produktů. Odchozí prodej se spoléhá na strategie typu cold calling (studené kontakty), studené e-maily atd. Využívají ho jak B2B, tak B2C firmy.

Proč je odchozí prodej důležitý?

Odchozí prodej má skvělý potenciál pro vytváření leadů, které by mohly mít zájem o vaše produkty a služby. Tímto způsobem lze dosáhnout úžasné návratnosti investic, která zvýší příjmy vašeho podniku.

Jak je odchozí prodej obtížný?

Složitost odchozí prodejní kampaně závisí především na vaší firmě a dalších obchodních a marketingových aktivitách.

Jaké jsou hlavní aktivity odchozího prodeje?

Mezi hlavní fáze odchozího prodeje patří identifikace potenciálního leadu, generování, vyhodnocení potenciálního leadu, nabídka, uzavření smlouvy a následná follow-up komunikace.

Jaké jsou nejdůležitější metriky odchozího prodeje?

Ty nejdůležitější lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: metriky marketingového trychtýře a metriky zapojení. Jaké konkrétní složky těchto metrik se rozhodnete měřit, závisí především na vašich obchodních procesech a marketingovém a prodejním úsilí.

Jak vytvořit odchozí prodejní tým?

Jakýkoliv tým, který školíte pro odchozí prodejní procesy, lze považovat za odchozí prodejní tým. K zajištění co nejlepšího výsledku byste však měli vypracovat pracovní postupy, které přesně definují jednotlivé fáze procesu odchozího prodeje a které budou vašim zástupcům sloužit jako mustr, co v každém kroku udělat.

Zpět na Slovník Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo