Služba identifikace volaného čísla

Co je služba identifikace volaného čísla?

Služba identifikace volaného čísla (známá také jako DNIS) je telekomunikační služba prodávaná společnostem, která jim umožňuje zjistit, které číslo zákazník vytočil, aby se s ním spojil. Aby bylo možné službu DNIS využívat, telefonní společnost před spojením hovoru odešle do přijímací telefonní sítě číslo DNIS. Číslo DNIS, které obvykle představuje sekvenci 4 až 10 číslic, se pak používá k efektivnímu směrování příchozích hovorů zákazníků, aby se dosáhlo efektivní telefonní služby poskytované společností.

DNIS data is rarely used alone. Along with other call identification features, dialed number identification service finds a wide usage in companies with separate numbers for different locations or diverse product lines. When used with toll-free numbers, the corporate telephone system receives an incoming customer call and routes it to an appropriate department or a specific IVR (Interactive Voice Response) menu based on the DNIS information. This is particularly helpful for call centers with typically high incoming calls volumes.

Jak funguje služba identifikace volaného čísla?

In tech terms, dialed number identification service works by transmitting the DTMF (dual-tone multi-frequency) digits to the processing unit. A special mechanism will decode “the signals” and either displays them or make them available to the call processing application at the receiving end. ACD (automatic call distribution) is at the core of omnichannel routing employs DNIS as the primary call routing mechanism. In practice, it means that when customers call the organization’s call center using one of their phone numbers, the call center software can employ DNIS routing to direct those inbound phone calls to the correct departments, agents or trigger different IVR scripts.

Built-in call center with awesome features

Sign up for a 14-day free trial and discover all that LiveAgent has to offer.

Celkově DNIS zajišťuje efektivní proces telefonické komunikace se zákazníky a pomáhá organizacím poskytovat výjimečné služby zákazníkům. Kromě směrování příchozích zákaznických hovorů správnému příjemci může také spouštět příslušné zprávy pro volající v přizpůsobených skriptech IVR na základě cílového čísla, které volající vytočil. Zde je několik příkladů využití systému DNIS v call centrech.

  • Podpora více produktových řad

A call center may provide different toll-free numbers for each product line it supports. The DNIS helps distinguish between these lines and plays appropriate IVR scripts or routes inbound calls to agent groups with matching skill sets.

  • Vícejazyčná zákaznická podpora

A call center handling multiple geographical locations may offer different toll-free numbers for each supported language. The DNIS data is used to route client phone calls to suitable agents based on the language requirements.

  • Podpora více klientů jedním agentem

If a single call center agent is assigned to manage multiple client accounts or multiple product lines from a single account, DNIS can be used to classify the call purpose and help the agent deliver efficient support.

  • Zlepšení ukazatelů call centra

DNIS helps improve some of the most critical call center metrics, such as first call resolution rates, agent performance, and customer satisfaction scores via accurate call routing.

  • Zjednodušený provoz call centra

DNIS plays a key role in streamlining call center operations. For example, based on the DNIS information, the call center server can decide whether an incoming call should be queued and connected to an appropriate agent or agent group or directed to a specific IVR self-service menu.

Jaký je rozdíl mezi službou identifikace volaného čísla (DNIS) a automatickou identifikací čísla (ANI)?

ANI (Automatic Number Identification) is a telecommunications feature that provides the phone call recipient with the caller’s originating number. To eliminate the need for telephone operators to manually request the number of the calling party for a toll call, AT&T created ANI for the purposes of internal long-distance billing.

Služba identifikace volaného čísla (DNIS) a automatická identifikace čísla (ANI) jsou funkce telekomunikační sítě, které mají příjemci telefonního hovoru poskytnout více informací o příchozím spojení. 

Zatímco DNIS identifikuje číslo, které volající vytočil, ANI zobrazuje telefonní číslo, které navazuje spojení. DNIS a ANI se tedy liší v tom, zda příjemci poskytují původní volané cílové číslo nebo zdrojové telefonní číslo.

Call and respond

Gain complete control over the flow of the outbound and inbound calls with LiveAgent's call center software.

Frequently asked questions

Co je služba identifikace volaného čísla?

Služba identifikace volaného čísla (DNIS) je služba nabízená poskytovateli telekomunikačních služeb, která pomáhá příjemci volání identifikovat číslo, které volající vytočil. Cílovými uživateli služeb DNIS jsou call centra, která mají vysoký počet příchozích hovorů a více příchozích linek. Systém DNIS podporuje software call center v efektivním směrování hovorů a procesech jejich zpracování. Na základě čísla, které volající vytočil, také určuje, který skript IVR má být spuštěn.

Jak funguje služba identifikace volaného čísla?

Systém DNIS funguje tak, že přenáší dvoutónové vícefrekvenční číslice (obvykle 4 až 10 číslic), které volající vytočil do klientského telefonního systému během sestavování hovoru. Tyto údaje se pak používají pro efektivní směrování příchozích hovorů a umožňují nasměrovat volajícího na příslušného agenta nebo skupinu agentů. Například call centrum může poskytovat několik bezplatných čísel pro různé produktové řady nebo vícejazyčnou zákaznickou podporu. Systém DNIS zajistí, že volající budou přesměrováni k agentům, kteří nejlépe vyhoví jejich potřebám.

Jaký je rozdíl mezi identifikací volaného čísla a identifikací volajícího?

Služba identifikace volaného čísla (DNIS) a identifikace volajícího - která je do jisté míry podobná automatické identifikaci čísla (ANI) - mají příjemci telefonního hovoru při sestavování hovoru poskytnout skutečné telefonní číslo příchozího hovoru. Služba DNIS je však určena k tomu, aby příjemci hovoru poskytla původní cílové číslo. Současně identifikace volajícího poskytuje číslo původního volajícího (spolu se jménem volajícího, pokud je k dispozici.

Zpět na Slovník Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.

×
Naplánujte si schůzku jeden na jednoho a zjistěte, jak může LiveAgent pomoct vaší společnosti.

Jsme k dispozici ve více termínech

Naplánovat demo