• Šablony
 • Šablona e-mailu pro vytváření sítí – networking

Šablona e-mailu pro vytváření sítí – networking

Vytváření sítí je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete pro svou kariéru udělat. Umožní vám navázat vztahy s lidmi, kteří vám mohou pomoci v profesním i osobním životě.

Při navazování kontaktů je často výhodné posílat promyšlené e-maily, které udělají dobrý dojem. Níže se budeme zabývat osvědčenými postupy pro zasílání e-mailů při navazování kontaktů. Poskytneme vám tipy, co do e-mailů zahrnout, a také příklady účinných šablon.

Význam zasílání e-mailů pro navazování kontaktů

Když někoho oslovujete za účelem navázání kontaktů, je důležité poslat dobře napsaný e-mail. Díky tomu vaše zpráva zasáhne a zvýšíte šanci, že se s vámi příjemce bude chtít setkat. Poslední věc, kterou chcete, je, aby byl váš e-mail ignorován nebo smazán.

Dobrý e-mail pro navázání kontaktů může hrát také roli pozdravu. Pomocí dobré šablony e-mailu se můžete představit někomu, s kým byste se rádi spojili. Je to skvělý způsob, jak navázat vztah a dostat se do kontaktu.

Lze ji použít i pro následné kontroly. Například pokud jste se s někým již dříve setkali a vedli s ním rozhovor, můžete na něj navázat e-mailem, ve kterém mu poděkujete za jeho čas a budete pokračovat v konverzaci.

Jak nadepsat e-mail o navazování kontaktů

Mějte na paměti, že nadpis e-mailu je to první, co příjemce uvidí. Proto je důležité, aby byl váš titulek jasný a výstižný.

Příklady e-mailu pro navazování kontaktů

Název by měl být takový, aby zaujal a přiměl čtenáře číst dál. Nezapomeňte také, že chcete působit profesionálně a zdvořile, takže by to měl odrážet i název e-mailu.

Název by měl také naznačovat aktuální stav vašeho vztahu. E-mail adresovaný někomu, koho jste právě poznali, byste nenazvali “Ahoj, starý příteli”, ale také byste nenapsali e-mail svému šéfovi s předmětem “Ahoj, šéfe”. Pokud e-mail posíláte někomu, koho neznáte, zachovejte formálnost a stručnost.

Příklady předmětů e-mailů pro vytváření sítí

 • Chtěl/a bych se vám představit
 • Děkuji za rozhovor
 • Děkuji za setkání
 • Chci navázat na naši poslední konverzaci
 • Děkuji za váš čas
 • Chtěl/a bych se spojit
 • Bylo to skvělé se s vámi potkat
 • Následné kroky po [název akce pro vytváření sítí]
 • Pojďme se spojit
 • Dobrý den od [Jméno vzájemného kontaktu]
 • Mohu vám koupit kávu?
 • Mám zájem dozvědět se více o vaší práci
 • Máte nějakou radu?
 • Děkuji za doporučení

Jak napsat e-mail pro navazování kontaktů

Každý z nás si z hlavy dokáže vybavit několik špatných příkladů e-mailů, proto je zde nebudeme uvádět. Místo toho se podíváme na to, jak můžete vytvářet co nejefektivnější e-maily pro navazování kontaktů.

Stejně jako u jiných e-mailů je i při psaní tohoto typu zprávy třeba mít na paměti několik věcí. Dbejte na to, aby byl váš e-mail jasný a stručný – nikdo nechce číst dlouhou, rozvláčnou prózu. Přejděte rychle k věci a respektujte čas dotyčné osoby, zejména pokud se jedná o zaneprázdněné profesionály.

Před odesláním e-mailu je také důležité provést jeho korekturu. Ujistíte se tak, že v něm nejsou gramatické ani pravopisné chyby. Nic nevypovídá o neprofesionalitě tak jako e-mail s chybami.

Příjemce vždy oslovujte jménem a nepoužívejte obecné výrazy jako “pane” nebo “paní”. Dáte tím najevo, že jste si dali práci s poznáním dané osoby a jejích preferencí.

Zmiňte také místo, kde jste se setkali nebo kde se setkáte, protože to příjemci připomene, kdo jste. Kromě toho se nezapomeňte podepsat přátelským, profesionálním závěrem – “S pozdravem” je zde vždy sázkou na jistotu.

Příklad šablony e-mailů pro navazování kontaktů

Pokud je to možné, přizpůsobte svůj e-mail. Zmiňte se o něčem, co máte s danou osobou společné, nebo ji pochvalte za její práci. Tím se váš e-mail odliší od obecných zpráv, které pravděpodobně dostávají.

Nakonec nezapomeňte uvést výzvu k akci. Může to být například žádost o schůzku u kávy nebo žádost o konkrétní radu. Bez výzvy k akci se váš e-mail může ztratit ve změti.

Co uvést v e-mailu o navazování kontaktů

 • zdvořilý pozdrav
 • úvod
 • cíl e-mailu
 • výzvu k akci
 • uzavření

 • podpis s kontaktními údaji

Šablony a příklady e-mailů pro vytváření kontaktů

Chtěl/a bych se vám představit

Hello [Name],

I hope you’re doing well. I’m [Your Name] and I recently came across your work. I was really impressed by [project/article/book/etc.].

I’m reaching out to introduce myself and see if you’d be free for a coffee chat sometime in the next few weeks. I think it would be great to connect and learn more about your work.

Thank you for your time,
[Your Name]

V návaznosti na náš rozhovor

Hi [Name],

It was great meeting you yesterday at [Past Event]. I enjoyed our chat and was impressed by your solutions, as well as learning more about your work.

I wanted to follow up and ask if you would be interested in meeting for a coffee next week. I think it would be beneficial to continue our conversation.

Thanks for your time,
[Your Name]

Následné kroky po [název akce]

Dear [Name],

It was great seeing you talk at [event name]. We didn’t get a chance to chat, but I wanted to follow up and introduce myself.
I’m [Your Name] and I work as a [job title]. I enjoyed your talk on [topic] and would love to hear more about your work.

Any chance you have any time for a coffee chat in the next few weeks? I think it would be great to meet up.

Sincerely,
[Your Name]

Ahoj od [vzájemné spojení]

Hi [Name],

I’m [Your Name] and I’m a mutual friend of [Mutual Contact’s Name]. They told me that you were working on [project] and I think it sounds really interesting.

I’m reaching out to introduce myself and see if you might be free for a chat sometime soon. I think it would be great to connect so I can learn more about your work.

Best,
[Your Name]

Mohu vám koupit kafe?

Hello [Name],

My name is [Your Name] and I was recently to [event] on [project/article/book/etc.].

I’m reaching out to ask about your availability for a meeting sometime in the next few weeks. I would appreciate the opportunity to learn more about your work.

Thank you for your time,
[Your Name]

Rychlý dotaz na [téma]

Hey [Name],

[Your Name] here. We met at [Past Event] a few weeks ago and had a great chat.

I was wondering if you might have time for a quick call next week to discuss [topic]? I’m still trying to wrap my head around it, and I value your opinion.

Cheers,
[Your Name]

Děkuji vám za naši schůzku

Hi [Name],

Thank you again for taking the time to meet yesterday. I enjoyed our conversation and left our meeting feeling motivated.

I wanted to follow up on a few things that we discussed: ____, ____, and ____. Could we schedule a quick call next week to chat?

Thanks for your time,
[Your Name]

Spojení po [název události]

Dear [Name],

We met at [Past Event] a few weeks ago and I enjoyed our chat, especially about ____ and ____.

It would be great to continue the conversation. Would you be free for a quick meeting next week, online or in person?

Best wishes,
[Your Name]

Chtěl/a bych se s vámi spojit

Hello [Name],

My name is [Your Name] and I would love to connect with you.

I’m a big fan of your work and I think we could learn a lot from each other. Do you think you might have time for a call or a cup of coffee sometime soon?

Thanks in advance,
[Your Name]

Žádost o radu

Hi [Name],

My name is [Your Name] and I recently came across your work on [project/article/book/etc.], which I found really impressive.
I’m reaching out to ask for advice on ____. I’m currently working on a similar project and I would love to hear your thoughts.

Best,
[Your Name]

Bylo by skvělé se s vámi potkat

Hello [Name],

My name is [Your Name]. We don’t know each other yet, but I’m a huge fan of your work and would love to meet you.

Do you have any time for a call or a cup of coffee in the next few weeks? I think it would be great to meet up and learn more about each other’s work.

Thank you for your time,
[Your Name]

Potkat se s vámi by byla pocta

Dear [Name],

My name is [Your Name] and I am a huge fan of your work. It would be an honor to meet you and chat about your work. I understand you’re busy, but I would really appreciate any time you can spare.

Sincerely,
[Your Name]

Sejdeme se na [Nadcházející událost]

Hello [Name],

I’m [Your Name], a [Your Job Role]. You may have seen me speak at [Previous Event], or read my work on [website/publication].

I’ll be attending [Upcoming Event] next month and it would be great to meet you there. I’d like to touch base on [topic] if you’d be available for a chat over coffee.

I’m sure we can learn a lot from each other,
[Your Name]

Zůstaňme v kontaktu

Hi [Name],

My name is [Your Name] and I enjoyed meeting you at [Past Event]. It would be great to keep in touch.

Would you like to join my professional network on LinkedIn? I’d also be happy to add you to my mailing list for upcoming events.

Thanks,
[Your Name]

Pokračování z [Minulá událost]

Hello [Name],

I’m glad we had a chance to meet at [Past Event] the other day. It was great to chat with you about [topic].

I wanted to follow up and see if you might be interested in joining my professional network on LinkedIn or subscribing to my mailing list for upcoming events.

Best wishes,
[Your Name]

Virtuální spojení s vámi

Hi [Name],

My name is [Your Name]. I don’t think we’ve met yet, but I saw that you’re attending [Upcoming Event]] next month. I’m also attending, so it would be great to connect with you there [virtually, in person].

If you think it’s a good idea, I’d love to add you to my professional network on LinkedIn so we can stay in touch.

Hopefully, see you there,
[Your Name]

Skvělé setkání na [Minulá událost]

Hey [Name],

I wanted to say thank you for coming up to speak with me at [Past Event]. It was great to meet you and I enjoyed hearing about your work with [company/organization].

I would love to keep in touch and hear more about what you are doing. Would it be okay if I added you to my professional network on LinkedIn?

Best,
[Your name]

Ahoj od [vzájemné spojení]

Hello [Name],

I hope you are doing well. I was just catching up with [Mutual Connection] and they told me that you are working on [project]. That sounds really interesting, and I would love to hear more about it.

Would it be okay if I added you to my professional network on LinkedIn?

Best wishes,
[Your name]

Mám zájem dozvědět se více o vaší práci.

Dear [Name],

My name is [Your name] and I found your contact information on [website]. I am interested in learning more about the work you do with [company/organization]. To be frank, I am searching for job opportunities and I am looking for information about the [type of work] industry.

Would it be okay if I reached out to you over LinkedIn or via further emails to ask a few questions?

Sincerely,
[Your name]

Zůstaňme v kontaktu

Hello [Name],

It was great meeting you at [Past Event]. I wanted to make sure to give you my contact information so we can keep in touch.
My LinkedIn is [Your LinkedIn URL] and my email is [Your Email Address].

It would be great to hear about what you’re working on and stay updated on your work.

Thanks in advance,
[Your name]

Pojďme to dohnat, co říkáte?

Hey [Name]

I haven’t seen you in a while, [Name], hope you’re doing well.

It would be great to catch up and chat about what you’ve been up to lately. Do you have any time for a coffee next week?

All the best,
[Your name]

Žádost o schůzku na [datum] v [čas]

Hello [Name],

My colleague [colleague’s name] passed me your information and I thought it would be a great opportunity to meet with you. I’m working on a project that I believe you might like to collaborate on.

Would you have any time for a meeting on [date] at [time]? Let me know if that works for you or if there would be a better time to meet.

Thank you,
[Your name]

Bylo by skvělé se s vámi spojit

Hi [Name],

I hope all is well. I saw on LinkedIn that you’re passionate about [topic]. I’m also really interested in that, so it would be great to add you to my personal connections. Here at [Your company name], we are also passionate about [topic] and we are currently working on a related project.

It would be great to hear your take on [topic] and learn more about your related work. Any chance you might have time for a chat next week?

Best,
[Your name]

Žádost o informace

Hello [Name],

My name is [Your name] and I am a [your job role] who is currently working on a project about [topic]. I’m looking for professional connections to back our theories with data, which is how I came across your work.

I wanted to reach out and see if you would be willing to answer a few questions about your work or point me in the direction of any resources that you think might be helpful.

Thank you for your time,
[Your name]

Osvědčené postupy pro e-mailovou komunikaci pro navazování kontaktů

Při odesílání e-mailu pro navazování kontaktů je třeba mít na paměti několik klíčových věcí:

 • Vždy posílejte osobní zprávu – musíte se odlišit od stovek jiných e-mailů, které příjemce dostává každý den.

 • Přidejte své jméno a kontaktní údaje – usnadněte příjemci vyhledání vašich kontaktních údajů, aby se s vámi mohl spojit, zejména pokud jste pro něj v tuto chvíli úplně cizí.

 • Nezapomeňte uvést kontext nebo konkrétní důvod oslovení – neříkejte jen, že si chcete “popovídat” nebo “spojit se”. Uveďte konkrétně, proč se ozýváte a co si od konverzace slibujete.

 • Pokud je to možné, nabídněte pomoc – ať už jde o seznámení s někým jiným, nebo o dobrovolnou pomoc s projektem, ujistěte se, že na oplátku za čas dané osoby nabízíte něco hodnotného.

 • Vysvětlete, proč chcete navázat kontakt – lidé budou s větší pravděpodobností reagovat pozitivně, pokud pochopí, proč jim píšete a jaké výhody jim může odpověď přinést.

 • Poděkujte jim za jejich čas – na konci e-mailu jim vždy poděkujte za to, že si snad přečetli vaši zprávu a odpověděli, a sdělte jim, jak vás mohou kontaktovat, pokud mají zájem o navázání kontaktu.

 • Vytvořte předmět, který vynikne – vzhledem k velkému množství e-mailů byste se měli ujistit, že ten váš vyčnívá z davu a dává jasnou představu o tom, čeho se zpráva týká.

 • Zkuste se zmínit o něčem, co máte společné – ať už je to vzájemná známost, účast na stejné akci nebo práce ve stejném oboru, společný zájem způsobí, že příjemce bude mít větší zájem o to, co mu chcete říct.

 • Proveďte průzkum – než odešlete e-mail, zkuste rychle vyhledat na Googlu nebo se podívejte na profil příjemce na LinkedIn, abyste se o něm a jeho práci dozvěděli více. To vám pomůže napsat osobnější zprávu.

Shrnutí

Nyní, když znáte osvědčené postupy pro psaní e-mailů pro navazování kontaktů, je čas vyrazit ven a začít navazovat profesionální kontakty. Nikdy nevíte, koho můžete potkat a jaké příležitosti vám to přinese. Networking je skvělý způsob, jak budovat vztahy a rozšiřovat svou kariéru, takže se nebojte oslovit lidi a začít s nimi navazovat kontakty ještě dnes.

Write the best networking emails

LiveAgent gives you the power to design your own email templates, thus helping you to improve your communication. Curious about all the opportunities?

Frequently asked questions

Kdy mám napsat e-mail o navazování kontaktů?

Tento typ zprávy je vhodným způsobem, jak oslovit někoho, s kým jste se již osobně setkali nebo jehož kontaktní údaje jste našli online, aniž byste se s ním setkali osobně. Tento typ e-mailu byste měli napsat, když se chcete s danou osobou spojit a začít s ní budovat profesionální vztah.

Jak nejlépe ukončit networkingový e-mail?

Poděkujte příjemci za jeho čas a sdělte mu, jak se s vámi může spojit, pokud bude mít zájem o navázání kontaktu. Uveďte své kontaktní údaje, aby vás mohli snadno kontaktovat, pokud jste tak již neučinili v těle zprávy.

Kdy mám poslat navazující e-mail, když chci navázat kontakt?

Pokud se vám příjemce neozve ani po týdnu či dvou, je zcela přijatelné poslat mu další zprávu. Stačí poslat krátký e-mail s dotazem, zda vaši předchozí zprávu obdržel. Pokud se neozvete ani po druhé kontrolní zprávě, neberte si to osobně – může být zaneprázdněn nebo prostě nemá zájem. Pokud je záležitost časově naléhavá nebo víte jistě, že příjemce má o téma, o kterém píšete, zájem, můžete zvážit, zda nenavázat dříve. Například při hledání zaměstnání je lepší navázat dříve než později.

Co byste měli uvést v networkingovém e-mailu?

Chtěli byste uvést osobní zprávu, své jméno a kontaktní údaje a nabídku pomoci osobě, kterou oslovujete. Měli byste také vysvětlit, proč se chcete spojit, a nezapomeňte poděkovat za jejich čas. Přidání určitého kontextu do e-mailu také pomůže osobě pochopit, proč ji oslovujete. Pokud s danou osobou nemáte nic společného, může to být důvodem k uzavření dohody, proto si předtím nezapomeňte udělat nějaký průzkum.

Jak dlouhý by měl být e-mail pro navazování kontaktů?

Váš e-mail by měl být krátký a výstižný. Cílem je získat od dotyčné osoby odpověď, abyste mohli v konverzaci pokračovat dál, proto se zaměřte na přibližně 100 slov, pokud nemáte mnoho informací ke sdílení. Pamatujte, že lidé jsou obecně zaneprázdnění a nemusí mít čas číst dlouhou zprávu, proto používejte správné předměty e-mailů pro networking a udržujte zprávu stručnou.

Jaké chyby se vyvarovat při psaní e-mailu pro navazování kontaktů?

Působit příliš prodejně je velmi nevhodné. Chcete si s příjemcem spíše vybudovat vztah, než se mu snažit něco prodat, takže se vyvarujte toho, aby to znělo, jako byste ho nabádali k nákupu vašich produktů nebo služeb. Místo toho se zaměřte na budování vztahu a na to, abyste je lépe poznali.

Zpět na šablony Vytvořit bezplatný účet

Naše stránky využívají cookies. Pokračováním souhlasíte s využitím cookies, jak je podrobně popsáno v Bezpečnostní zásady a soubory cookies.